• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/08/15
  • تاريخ :

امانت

ما معمولاً که به محل کار ایشان می‌رفتیم اگر می‌خواستیم خودکار یا کاغذی از آنجا برداریم و چیزی بنویسیم تاکید داشت. حتماً به مقدار استفاده از کاغذ یادداشت برداریم، می‌گفت: این بیت‌المال مسلمین است و چند صباحی در نزد ما امانت است و باید این امانت را به صاحبانش باز گردانیم.

فرزند شهید علی صیاد شیرازی


لینک ها:

 شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی 

 ساعتی قبل از شهادت رتبه اول کنکور سال 64 

UserName