• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/04/26
  • تاريخ :

25 تیر ماه ، 16 جولای سالروز تولد ژان باتیست كورو (نقاش فرانسوی)

·زندگی نامه

گالری تصاویر

شناسنامه آثار

سالشمار زندگی

·كارهای كلیدی

« ژان باتیست كامیل كورو »JEAN BAPTISTE CAMILLE COROT نقاش فرانسوی در16 ژوئیه سال 1796 در پاریس متولد شد و در22 فوریه 1875 درهمانجا درگذشت.

كورو اغلب مناظر طبیعی را از خاطر خود بیرون می كشید و بر روی تابلو منتقل می كرد و كاری به خود طبیعت نداشت. رنگهائی كه در نقشهای خود غالباً بكار می بُرد بیشتر سبز ، خاكستری و قهوه ای بود.

كورو یك چند به كشیدن تابلوهای مذهبی و پرده های عرفانی و سوژه های كاملاً كلاسیك پرداخت و چندین بار جایزه افتخار به تابلوهای او تعلق گرفت ولی هر بار اعطای جایزه به عللی به تعویق افتاد.

كورو چند پرتره هم كشیده كه امروز برای بعضی از آنها از لحاظ سادگی طرح و قدرت رنگ آمیزی ارزش فراوان قائلند. وی از راه نقاشی ثروت هنگفتی به دست آورد ولی تمام اندوخته ی خود را در راه دستگیری از بینوایان و مستمندان خرج كرد.

UserName