• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 14290
 • شنبه 1388/4/27
 • تاريخ :

اشکال با محور تقارن (2)

اشکال با محور تقارن- بخش دوم

توضیح:

در شکل زیر دو شش ضلعی که قرینه ی یکدیگرند و یک محور تقارن می بینید، می توان با حرکت دادن دو نقطه ی آبی متحرک شکل تقارن را تغییر داد.

فعالیت:

موقعیت خط راست را تغییر دهید، تا شش ضلعی و قرینه اش روی یکدیگر منطبق شوند. در این حالت، یکی از محورهای تقارن بر خط راست منطبق می شود.

1. یک شش ضلعی منتظم چند محور تقارن دارد؟

با حرکت دادن نقطه ی مشکی درستی جواب خود را بررسی کنید.

 

دریافت پاسخ

 

اشکال با یک محور تقارن

اشکال با یک محور تقارن

در این فعالیت می توانید، محور تقارن اشکال را به صورت پویا بررسی کنید....
تجانس

تجانس

در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی پویا با دادن مقادیر مختلف، تجانس های مختلف را بررسی کنید....
مساحت تقریبی سطح زیر سهمی: انتگرال معین

مساحت تقریبی سطح زیر سهمی: انتگرال...

در این فعالیت می توانید با تغییر تقسیم بندی های بازه، مساحت زیر نمودار را محاسبه کنید....
UserName