• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/04/24
  • تاريخ :

حال خوش ، یعنی سلامتی

این را باید بدانید كه عوامل احساسی و عاطفی و نیز عوامل میان فردی یعنی روابطی كه با دیگران دارید ، نقش مهمی در سلامتی شما دارند . انسان های سالم كسانی هستند كه سَبكی از زندگی را انتخاب می كنند كه به ذهن ، جسم ، احساسات و عواطف خود خدمت كنند و با سایرین روابط سالم و كمال بخشی برقرار سازند . وقتی كه ما نیازهای احساسی و معنوی خود را برآورده نمی سازیم ، شرایط را برای بیمار شدن آماده می كنیم .

بسیاری از پزشكان علاقهمند به روان شناسی معتقدند كه انتخاب و مسئولیت از جمله عوامل مؤثر در سلامتی روان و جسم هستند. این پزشكان  به بیماران خود توضیح می دهند كه ورزش نكردن ، مصرف مواد مخدر و سایر رفتارهای مخرب تا چه اندازه  روی آنها تأثیر می گذارد .این پزشكاندر حالی كه ممكن است برای كاستن از فشارخون بالا داروهایی تجویز كنند ، به بیمارانشان می گویند كهدارو فقط تا حدی می تواند به درمان بیماری آنها كمك كند؛ اما مهمتر از مصرف دارو تغییر دادن سَبك زندگی استپس باید تحولی در طرز زندگی خود ایجاد كنند .  بدین ترتیببیماران تشویق می شوند تا مسئولیتی در قبال سلامتی خود اتخاذ كنند .

آنچه در زیر می خوانید برخی از توجیهاتی است كه اشخاص برای تغییر ندادن انگاره های رفتاری خودمی آورندكه بر جسمشان تأثیر نامطلوب می گذارد. به هر عبارت دقیق شوید.

.فرصت آن را ندارم كه هر روز ورزش كنم .

. هر كاری برای كم كردن وزن بدنم می كنم ، بی فایده است .

. هم خودم و هم دیگران مانع وزن كم كردن من هستند .

. به محض این كه از شدت استرس زندگیم كاسته شود ، ترك سیگار می كنم .

. وقتی به مرخصی بروم استراحت می كنم .

. غذا برایم مهم نیست ، هر چه بهدستم برسد،می خورم .

. فرصت آن را ندارم كه غذای حسابی بخورم .

مشاوره راهی برای درك خود و سلامتی

برای برخورد با مشكلات روانی خود همیشه می توانید به متخصصان روان درمانی مراجعه كنیدو مسایل خود را با آنها در میان بگذارید . لازم نیست برای مراجعه به مشاور و یا روان شناس،حتماً در یك حالت بحرانی وخیم بهسر برید . نكته مهمی كه نباید فراموش شود این است كه باید هم به جسم و هم به مسائل روانی خود توجه كنید و بدانید كه تألمات روانی می توانند آثار جسمانی به همراه داشته باشند .

اگر به این نتیجه رسیدید كه نمی توانید شخصاً به خودتان كمك كنید و از دوستان و آشنایان هم كار چندانی ساخته نیست،می توانید به یك روان شناس یا مشاور مراجعه كنید .وقتی اشخاص از لحاظ جسمی بیمار می شوند به پزشك مراجعه می كنند. اما بسیاری از اشخاص وقتی با مشكلات روانی روبرو می شونددرمراجعه به متخصص تردید دارند . مشاور و روان شناس می توانند به شما كمك كنند  از جمله :

.احساس از دست دادن سررشته زندگی

. ناخشنودی از مسیر زندگی خود

. مردد بودن در انتخاب راه ها و روشهای سازنده و مفید

. قربانی خلاف و بدرفتاری دیگران واقع شدن

. نداشتن هدف در زندگی

. افسردگی مزمن

. احساس بیزاری ازخود و دیگران

. رویارویی با یك ضایعه دردناك

. مشكل داشتن در كار و تحصیل

. وجود شرایط استرس زا در زندگی

. قربانی ظلم و تبعیض بودن

. متاركه با همسر

. احساس این كه از همه توانمندی های خود نمی توانید استفاده كنید

مراجعه به متخصص به معنی تغییر شخصیت شما نیست . ممكن است مشكلات شما بسیار جزئی باشند . البته خیلی از افراد تا به اتومبیلشان آسیب جدی وارد نشود به تعمیرگاه اتومبیل مراجعه نمی كنند . این اشخاص نمی خواهند برای پیشگیری اقدامی انجام دهند . به همین ترتیب خیلیها تا با مشكل جدی روانی مواجه نشوند به متخصصان روان درمانی مراجعه نمی كنند . این در حالی است كه متخصصان روان درمانی می توانند به شما كمك كنند كه از نیروهای درونی خود استفاده كنید . آنها جواب های درونی شما را بیرون می كشند و به شما كمك می كنند تا از زندگی لذت بیشتری ببرید و به آن كسی كه علاقه دارید تبدیل شوید . تنها در صورتی می توانید از خدمات روان شناسان سود ببرید  كه خود با آنها همكارینزدیكداشته باشید . وظیفه اصلی روان درمانگر نصیحت كردن نیست ، بلكه وظیفه اصلیاو این است كه به شما كمك كند تا درمانگر خود شوید . او در حكم راهنمایی است كه شما را از منابع درونتان آگاه می كند ، منابعی كه ممكن است پی به وجود آن نبرده باشید .

پیدا كردن روان درمانگرِ مناسب از اهمیت بسیار برخوردار است . متأسفانه بسیاری از مردم با مراجعه به كتاب راهنمای تلفن،روان درمانگر خود را انتخاب می كنند و به ندرت،كیفیت كار درمانگر را در نظر می گیرند . به همان اندازه كه باید به پزشك مورد اعتماد خود مراجعه كنید، افشای مكنونات قلبیهم برای كسی كه لزوماً به او اعتماد ندارید درست نیست .

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName