• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/04/24
  • تاريخ :

جدا كردن دوقلوها

لالهولادن بیژنی را حالا نه فقط بیشتر ما ایرانی ها، كه خیلی از مردم دنیا می شناسند . موضوع جدا كردن این دو قلوی به هم چسبیده مشهور ایرانی، مثل موضوع جدا كردن دو قلوهای به هم چسبیده گواتمالایی- كه آنها هم از سر به هم چسبیده بودند و سال گذشته جدا شدند- مورد توجه همه دنیا قرار گرفته و چند هفته اخیر مشهورترین رسانه های بین المللی به اخبارآن پرداخته اند، اما همین دو سه هفته پیش تولد نوزاد عجیب الخلقه دیگری در آرژانتین، سوژه دو قلوهای به هم چسبیده را داغ تر هم كرد . ماجرا این بود كه یك زن آرژانتینی سه قلویی به دنیا آورده كه دوقلویش 2 دختر بودند كه به جز سر تقریبا در تمام نقاط به هم چسبیده بودند.

به این ترتیب، ماجرای تولد دوقلوهای به هم چسبیده به فصل هیجان انگیزتری ازپیش رسید. اگرتا به حال جراحان فكر می كردند سخت ترین كار جدا كردن دوقلوهایی است كه از سر به هم چسبیده اند، حالا باید فكر جدا كردن دوقلوهایی را بكنند كه سر جداگانه ای دارند. اما به هر كدامشان یك نیم تنه بیشتر نمی رسد. آیا واقعاً دو قلوهای آرژانتینی هم قابل جداسازی خواهند بود؟

ازهر40 هزار تولد و بهتر است بگوییم ازهر 200 هزار تولد زنده ، یك مورد دوقلوی به هم چسبیده مشاهده می شود . به دلایلی نامعلوم تعداد دوقلوهای به هم چسبیده دختر3 برابر بیشتر از دوقلوهای به هم چسبیده پسر است؛ اما این طور هم نیست كه درباره دوقلوهای به هم چسبیده همه چیز نامعلوم باشد. مثلاً امروزه ما می دانیم كه دوقلوهای به هم چسبده چطوربه وجود می آیند . می دانیم كه این دوقلوها از یك تخمك بارور شده منشاء می گیرند و یك جفت دارند و از نظر ژنتیكی كاملاً شبیه هم هستند؛ اما تا بعد از روز سیزدهم لقاح از هم جدا نمی شوند و همین باعث می شود كه بعضی از اعضایشان مشترك شود.

در واقع دو قلوها را به طور كلی به 2 دسته تقسیم می كنند:

دوقلوهایدی زیگوتو دوقلوهایمونوزیگوت. دی زیگوت ها كه دو سوم دوقلوها را تشكیل می دهند ، آنهایی هستند كه از ابتدا جدا بوده اند.

اما دو قلوهای مونوزیگوت آنهایی هستند كه حاصل لقاح یك تخمك با یك اسپرم هستند، اما توده سلولی اولیه به دلایلی به 2 قسمت تقسیم می شود و هر كدام یك جنین را تشكیل می دهند . اگر تا پیش از روز سیزدهم بعد از لقاح سلولها كاملا از هم جدا شوند، دو قلوهایی شكل می گیرند كه همه ما آنها را دیده ایم . دوقلوهایی شبیه به هم از هر نظر، اما جدا از هم . مشكل وقتی پیش می آید كه به دلایلی نامعلوم دوقلوها تا روز سیزدهم از هم جدا نشوند .

تا كنون هیچ مورد سه قلو یا چهار قلوی به هم چسبیده متولد نشده است. اما انواع و اقسام دو قلوهای به هم چسبیده به دنیا آمده اند. دو قلوهای به هم چسبیده را این گونه تقسیم بندی می كنند :

1- دوقلوهایی كه هرگز قلب یا بند ناف مشترك ندارند. اینها دو قلوهایی هستند كه یا مثل لاله و لادن از سر به هم چسبیده اند و به آنها كرانیوپاگوس گفته می شود( حدود 2 درصد موارد ) و یا این كه از پایین تنه به هم چسبیده اند كه پیگوپاگوس نامیده می شوند( حدود 19درصد موارد )

2- دوقلوهایی كه بند ناف مشترك دارند و در واقع از تنه به هم چسبیده اند. دسته ای از اینها از سینه به هم می چسبند و به آنهاتوراگو پاگوس( شایع ترین نوع دوقلوهای به هم چسبیده كه حدود 35 درصد موارد را شامل می شود) گفته می شود. گروهی دیگر از ناحیه وسط شكم به هم می چسبند كه امفالوپاگوس نامیده می شوند ( حدود 30 درصد موارد)

3- دسته آخر شكلهای نادر دوقلوهای به هم چسبیده هستند. مثلا دو قلوهای انگلی كه یكی از آنها كوچكتر از دیگری و وابسته به آن یكی است و یا جنین درجنین كه یكی از دوقلوها كه معمولاً ناقص است كاملاً داخل بدن دیگری جا می گیرد. با همه این تقسیم بندی ها باز هم ممكن است شكلهای عجیبی از دوقلوهای به هم چسبیده متولد شوند كه همه را انگشت به دهان بگذارند. درست مثل این دوقلوهای آرژانتینی به نظر شما اینها به كدام نوع از انواع دوقلوهایی كه گفته شد، شبیه ترند؟

UserName