• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2760
 • سه شنبه 1393/3/13
 • تاريخ :

گزارش تصویری دومین نشست واسطین ازدواج طرح همسان گزینی

 • آغاز دومین نشست واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان با قرائت قرآن کریم
  آغاز دومین نشست واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان با قرائت قرآن کریم
 • آقای دکتر طالب پور مدیرعامل موسسه تبیان و آقای دکتر روغنی زاد از اساتید دانشگاه
  آقای دکتر طالب پور مدیرعامل موسسه تبیان و آقای دکتر روغنی زاد از اساتید دانشگاه
 • دومین نشست واسطین ازدواج با حضور بیش از 70 نفر از معرفین و واسطین خیر
  دومین نشست واسطین ازدواج با حضور بیش از 70 نفر از معرفین و واسطین خیر
 • پذیرش مدعوین در ساعات آغازین صبح روز پنجشنبه اول خردادماه 93
  پذیرش مدعوین در ساعات آغازین صبح روز پنجشنبه اول خردادماه 93
 • معرفی برنامه های نشست برای حضار
  معرفی برنامه های نشست برای حضار
 • حضور اساتید دانشگاه و مدیران تبیان در این نشست
  حضور اساتید دانشگاه و مدیران تبیان در این نشست
 • ارائه گزارشی از پیشرفت پروژه همسان گزینی توسط خانم حسینی
  ارائه گزارشی از پیشرفت پروژه همسان گزینی توسط خانم حسینی
 • سخنرانی آموزشی دکتر محمد علی فیاض بخش روانشناس و استاد دانشگاه در خصوص سنت حسنه وساطت در ازدواج
  سخنرانی آموزشی دکتر محمد علی فیاض بخش روانشناس و استاد دانشگاه در خصوص سنت حسنه وساطت در ازدواج
 • ارائه راهکارهایی برای عملکرد بهتر واسطین در سخنرانی آموزشی دکتر محمد علی فیاض بخش
  ارائه راهکارهایی برای عملکرد بهتر واسطین در سخنرانی آموزشی دکتر محمد علی فیاض بخش
 • ارائه راهکارهایی برای عملکرد بهتر واسطین در سخنرانی آموزشی دکتر محمد علی فیاض بخش
  ارائه راهکارهایی برای عملکرد بهتر واسطین در سخنرانی آموزشی دکتر محمد علی فیاض بخش
 • جمعی از واسطین ازدواج به همراه مدیران تبیان
  جمعی از واسطین ازدواج به همراه مدیران تبیان
 • پاسخگویی دکتر فیاض بخش به سوالات واسطین ازدواج
  پاسخگویی دکتر فیاض بخش به سوالات واسطین ازدواج
 • گروهی از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
  گروهی از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
 • جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
  جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
 •  
 • جمعی از واسطین ازدواج در کنار آقای دکتر طالب پور مدیر عامل موسسه تبیان
  جمعی از واسطین ازدواج در کنار آقای دکتر طالب پور مدیر عامل موسسه تبیان
 • جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
  جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
 • جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
  جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
 • جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
  جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
 • طرح سوال از آقای دکتر فیاض بخش در خصوص مشکلات واسطین ازدواج
  طرح سوال از آقای دکتر فیاض بخش در خصوص مشکلات واسطین ازدواج
 • پاسخگویی دکتر فیاض بخش به سوالات واسطین ازدواج
  پاسخگویی دکتر فیاض بخش به سوالات واسطین ازدواج
 • تشریح شبکه های طرح همسان گزینی تبیان
  تشریح شبکه های طرح همسان گزینی تبیان
 • خانم دکتر قاسمی استاد دانشگاه شهید بهشتی از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
  خانم دکتر قاسمی استاد دانشگاه شهید بهشتی از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
 • آقای محراب بیگی مجری برنامه
  آقای محراب بیگی مجری برنامه
 • خانم دکتر قاسمی استاد دانشگاه شهید بهشتی از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
  خانم دکتر قاسمی استاد دانشگاه شهید بهشتی از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
 • خانم دکتر قاسمی و خانم مهندس فاضلی
  خانم دکتر قاسمی و خانم مهندس فاضلی
 • پاسخ به سوالات واسطین توسط مسوولین طرح از چپ به راست : آقای دکتر روغنی زاد استاد دانشگاه ؛ آقای دکتر طالب پور مدیر عامل موسسه تبیان ؛ سرکار خانم غروی عضو کارگروه همسان گزینی و هسته مرکزی نظارت و ارزیابی واسطین و خانم حسینی مدیر پروژه همسان گزینی
  پاسخ به سوالات واسطین توسط مسوولین طرح از چپ به راست : آقای دکتر روغنی زاد استاد دانشگاه ؛ آقای دکتر طالب پور مدیر عامل موسسه تبیان ؛ سرکار خانم غروی عضو کارگروه همسان گزینی و عضو هسته مرکزی نظارت و ارزیابی واسطین و خانم حسینی مدیر پروژه همسان گزینی
 • تقدیر از خانم مهجور واسطه فعال طرح همسان گزینی
  تقدیر از خانم مهجور واسطه فعال طرح همسان گزینی
 • تقدیر از خانم شیرنژاد واسطه فعال طرح همسان گزینی
  تقدیر از خانم شیرنژاد واسطه فعال طرح همسان گزینی
 • تقدیر از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
  تقدیر از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
 • تقدیر از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
  تقدیر از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
 • تقدیر از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
  تقدیر از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان

واحد همسان گزینی تبیان


اولین نشست فعالین عرصه ازدواج در طرح همسان گزینی

اولین نشست فعالین عرصه ازدواج در طرح...

اولین نشست فعالین عرصه ازدواج در طرح همسان گزینی موسسه تبیان در سالن اجتماعات پژوهشکده باقرالعلوم
معرفی طرح همسان گزینی تبیان

معرفی طرح همسان گزینی تبیان

در طرح همسان گزینی؛ تبیان بار دیگر گامی نوین اینبار در زمینه ازدواج آسان برای جوانان برداشته است و موجبات ورود واسطه های خیر در امر ازدواج را به عرصه فناوری اطلاعات فراهم کرده است
عضویت در سامانه همسان گزینی

عضویت در سامانه همسان گزینی

مراحل عضویت در شبکه واسطین ازدواج و نحوه کار در این شبکه...
UserName