• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/04/22
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 22 تیر ماه 1382

نابغه ایرانی درجشن سیصدمین سال

تحول پیانو

تهران‎‎ ـ سارا دانشپور، نـوازنـده‎ نـوجـوان ایرانی‎‎ برای‎ نوازندگی درجشن‎‎ سیصدمین سـال‎ تحول‎ پیانو برگزیده‎ شد.

به‎‎ گزارش‎ شبكه خبر، این‎ دانشجوی‎ ایرانـی‎ در «انستیتو كریستیس‎ امریكا» نوازنـدگـی‎‎ مـی خواند و قراراست‎ در جشن‎‎ سیصدمین سال‎‎ تحول پیانو كه‎‎‎ به همـت‎‎ مـوزه ی« سیـمیـت سـوئیـان»‎ واشنگتن‎ برگزار می‎ شود، پیانو بنوازد.

مسئولان‎‎‎‎ این جشـن بـا پـژوهـش‎ فـراوان روی‎ نوازندگان‎‎‎‎‎ بین المللی‎ ، منتخبین این جشن را انتخاب‎ می‎ كنند.

سارا دانشپور كه‎‎ امیدواراست‎‎ به زودی‎ كنسرت مشتركی‎ با لوریس‎ چكناواریان‎‎ درایران برگزار كند ، روز پنج‎ شنبه‎ بـرای‎ نمـاینـدگـان‎ رسانه‎ های‎‎ خبری و درحضورلوریس‎ چكناواریـان‎ ، حسین‎‎ علیزاده‎ و شهرام‎ ناظری‎ در سـالـن رودكی‎‎ تهران‎ ، برنامه‎ اجرا می كند.

این‎‎ نوجوان نابغه16 ساله ایرانـی‎ از شـش‎ سالگی‎ به‎‎‎ طور مرتب‎ و حرفه ای‎ پیانونواخته است‎.

UserName