• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/04/19
  • تاريخ :

ده دقیقه زودتر آماده شوید

 

 

وقتی از فرد یا خانواده ای در مورد مهمترین عامل استرس سئوال می كنید كمتر كسیاست كهبه این امر اشاره كندكه همیشه" چند دقیقه از برنامه خود عقب است". وقتی قرار است به مسابقه فوتبال ، محل كار ، فرودگاه یا ایستگاه راه آهن ، گردش گروهی و به مدرسه یا اماكن مذهبی برویم ، به نظر می رسد كه اغلبچیزی برای معطلشدن تا آخرین لحظاتوجود دارد . تأخیر كردن،استرس های بسیاری را ایجاد می كند. در نتیجه همواره به مرحله ای می رسیم كه در حالی كه عضلات گردنرامنقبضكردهو فرمان اتومبیل را محكم گرفتهایم ، با نگرانی از عواقب تأخیر خود،به سوی مقصد می رانیم . این تأخیرها مولد استرس در ما هستند و مارادر مسیر" سخت گرفتن" مسائل بی اهمیت سوق می دهند.

 

این امر مشكلی معمولی و همیشگی است كه تنها با ده دقیقه زودتر حركت كردن به سوی مقصد به راحتی قابل حل می باشد .كافی است كه تصمیم بگیریدبه جای صبر كردن تا آخرین لحظات ممكن و خروج شتابزده از خانه ، حداقل ده دقیقه زودتر به مقصد برسید( صرف نظر از این كه عازم كجا هستید ).

 

عمل به این تصمیم بسیار آسان است . زودتر از همیشه حاضر شده و پیش از آن كه به كار دیگری بپردازید از آمادگی كامل خود مطمئن شوید . اجرای این روش ساده به زندگی كمك بسیار بزرگی می كند .در این صورت است كهبه جای آن كه در آخرینلحظات به دنبال كفش های بچه ها و یا كیف پول خود بگردید ، آماده رفتن هستید و وقت زیادی برای صرف كردن دارید.

 

خود را فریب ندهید كه این ده دقیقه اهمیتی ندارد . داشتن چند دقیقه وقت اضافه قبل از انجام فعالیت ها و برنامه ها و در بین آنها، می تواند روزی شادبخش به جای روزی استرس زا به دنبال داشته باشد .در صورت نداشتن عجله ، اتفاقات معمولی و ساده نیز می توانند سرشار از تفریح و سرگرمی باشند .

 

هنگامی كه می خواهید فعالیت دیگری را شروع كنید باید فعالیت فعلی خود را كمی زودتر خاتمه دهید و در میان دو فعالیت،چند دقیقه ای فاصله بیندازید. هر موقع كه وقت كردید، سعی كنید یك جدول زمان بندی شده از فعالیت ها ، كارها ، بازی ها و هر چیز دیگر ترتیب دهید . اما مراقب باشید كه این جدول لبریز نشود. بهتر است در این جدول یك زمان سفید،  بدون هیچ برنامه ای برای خود در نظر بگیرید.

 

با اجرای این روش از آرام تر شدن زندگی خود تعجب خواهید كرد.زیرا احساس استرس دائمی ، شتابزدگی و تلاش های بیهوده جای خود را به احساس آرامش خواهد داد .

زهره پری نوش - سایت تبیان

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName