• تعداد بازديد :
 • چهارشنبه 1388/02/02
 • تاريخ :

تصاويري زيبا از نمايشگاه هوايي MAKS- قسمت اول

اين نمايشگاه در روسيه برپا مي شود و هر ساله هواپيماهايي از سراسر دنيا به همراه خلبانان ماهر خود در آن شرکت مي کنند.

 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 10
  10
 • 11
  11
 • 12
  12
 • 13
  13
 • 14
  14
 • 15
  15
 • 17
  17
 • 18
  18
 • 19
  19
 • 20
  20
 • 21
  21
 • 22
  22
 • 23
  23
 • 24
  24
 • 25
  25
 • 26
  26
 • 27
  27
 • 28
  28
 • 29
  29
 • 30
  30

 

تهيه کننده: محسن مرادي

UserName