• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2558
 • يکشنبه 1382/4/15
 • تاريخ :

خانواده

حیثیت ملی( شماره سوم )

امروز در كشورهای غربی علیرغم داشتن تكنولوژی قدرتمند ، در بعد سیاستهای خارجی به دلیل روح سلطه طلبی اش مورد نفرت مظلومین عالم است و در بعد سیاست داخلی با معضلات فرهنگی و اجتماعی بسیاری روبرو است و چون سرچشمه این معضلات را در خود می بیند و می شناسد،بنابراین در برنامه های كلی خود به تقویت معنویت و حمایت از تشكیل خانواده می پردازد.با توجه به این مطلب در این مقاله نیز به ادامه مبحث خانواده و اهمیت این نهاد اجتماعی می پردازیم .


 حذف خانواده به نفع روابط جنسی آزاد، واقعیت تلخی است كه الوین تافلرفرستنده موج سوم آنرا برای جوامع صنعتی غرب و آنها كه می خواهند راه غرب را ولو در جغرافیای شرق طی كنند ضرورتی تاریخی و بی باز گشت می داند ، لذا هر آنچه تحت عنوان سیاستهای تشویقی و كمكهای اجتماعی اعمال كردند هیچكدام نتوانسته جوانانی را  كه در مراتع هوسرانی به تمتع مشغولند ، به ازدواج بكشاند. و همه اینها تعالیم تیره اندیشان روشنفكر نمایی است كه ازدواج را یك فحشاء قانونی دانسته اند . یا همچون آقای راسل كه تئوری پردازاخلاق نوین در غرب است و رسما اعلام می كند كه زن و مرد نه تنها قبل از ازدواج باید ازمعاشرتهای آزادانه جنسی بهره مند باشند بلكه ازدواج نیز نباید مانعی در این راه به شمار آید . بنابراین هریكاز زن و مرد می توانند علاوه بر همسر قانونی عشاق و معشوقه های فراوانی داشته باشند .

بهر حال اصول اخلاق جنسی در غرب كه بر اساس اخلاق نوین، برداشتی اومانیستی از اراده تمایلات و اختیارات انسان طراحی شده مبتنی برسه اصل است كه هر كدام از این اصول بخشی از فرو پاشی اخلاقی و فرومایگی رفتاری انسان در غر ب را عهده دار است اصولی كه می گوید : آزادی را جز آزادی نمی تواند محدود كند . 2- سعادت بشر در گرو پرورش همه استعدادهاست . و ناراحتی های روحی ناشی از آشفتگی غرایز بلاخص غریزه جنسی است 3- آتش میل و رغبت دراثرمنع و محدودیت فزونی می گیرد و برای انصراف دائم از توجه به امور جنسی راه صحیح این است كه هر گونه قید و ممنوعیتی را در این راه از جلوی پایش برداریم.كار كرد اجتماعی حاكمیت یافتن اخلاق نوین با  زبان آمار و ارقام ،موجب رسوایی بشر امروز می گردد و با نگاهی به آمار، حجم این خسران و رسوایی بهتر احساس می شود. امروز افزایش سر سام آور خانواده های تك والدینی به یك نگرانی عمومی تبدیل شده است. 90% درفرانسه و 93% در دانمارك فرزندان تك والد با مادر زندگی می كنند.
آیا غرب با این بن بست انكار ناپذیر و با این سرنوشت ، راهی را برای دفاع از آراء و اندیشه و تئوریهای كه او را به این وضع رقت بار رسانده است دارد و آیا شرق با این همه شواهد و قرائن ، توجیهی برای جهل و غفلت خود داردكه ورود آن آراء و افكار را پذیرا و یا زمینه سازی حاكمیت و سیطره آنها در سیاستها و برنامه های كلان داشته باشد.

می بینید كه بقول استاد شهید مرتضی مطهری كار غرب در فلسفه اجتماعی به هذیان و پریشان گویی رسیدهاست وقت آن است كه غرب مانند زمانهای دیگر با همه تقدمی كه در علوم و صنایع دارد فلسفه زندگی را از شرق بیاموزد . ما باید با حاكم كردن فرهنگ عفاف و حجاب در روابط و باور اجتماعی و در عمق رفتار و باور فردی ، در صحیح ترین پاسخ به نیازهای جنسی و روانی جوانان كه تشكیل خانواده است به عنوان یك فریضه ملی بنگریم و با اهتمام ملی برای تشكیل آسان و سعادتمند آن بكوشیم .

دولت به قول هایی که به مردم داد عمل کرد

دولت به قول هایی که به مردم داد عمل کرد

دولت به قول هایی که به مردم داد عمل کرد
افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا
چرخه معیوب احزاب در ایران

چرخه معیوب احزاب در ایران

چرخه معیوب احزاب در ایران
توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ

توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ

توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ
UserName