• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کانال همسان گزینی تبیانثبت نام واسطینثبت نام مجردها
کلوپ ازدواج
هشت نشانه همسر مناسب شما

هشت نشانه همسر مناسب شما

شناخت و معرفت در دید همگان مهم است و در تمام دوره های زندگی می تواند کارکرد مثبت داشته باشد لذا مهم است که از این مولفه مهم در هنگام انتخاب همسر هم استفاده صحیح شده و اهمیت داده شود. منظور از شناخت فقط کسب یک سری اطلاعات سطحی و دم
مهارت حل مسئله و تعاملات بین فردی در زوجین
راهکارهای افزایش مهارت حل مسئله و تعاملات بین فردی در همسران در بیان دکتر سید هادی معتمدی