• تعداد بازديد :
  • جمعه 1382/04/13
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری13 تیر ماه 1382

غارت دومین كتابخانه باستانی بدخشان

كابل – قاچاقچیان آثار باستانی، در شمال افغانستان، آثار خطی كتابخانه اسماعیلیان را با بیش از هفتصد سال قدمت غارت كردند.

به گزارش واحد مركزی خبر، این كتابخانه، در منطقه «زیباك» استان بدخشان در شمال شرق افغانستان، دومین كتابخانه ی حاوی آثار نفیس است كه غارت می شود.

این  كتابخانه غارت شده، افزون بر آثار مربوط به طایفه ی اسماعیلیه، دارای صدها جلد آثار گرانبهای پژوهشی و علمی دست نویس به همراه یك جلد شاهنامه بسیار بزرگ فردوسی بود.

دو سال پیش نیز از كتابخانه ای متعلق به طایفه اسماعیلیه، در منطقه یخلخان، صدها جلد كتاب دست نویس بسیار قدیمی و نفیس به سرقت رفت.

به گفته ی منابع محلی، غارت و قاچاق آثار باستانی رو به افزایش است و قبرستان ها و زیارتگاه های رهبران مذهبی نیز از دستبرد قاچاقچیان در امان نمانده است.

UserName