• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1392/10/17
  • تاريخ :

شرایط شیر دادن و محرم شدن !

شیردهی مادر

سۆال 1: فرزند رضاعی با چه كسانی محرم می گردد؟

جواب: 1. خود زن و او را مادر رضاعی می گویند. 2. شوهر زن كه شیر مال اوست و او را پدر رضاعی گویند.

3. پدر و مادر آن زن و هر چه بالا روند. 4. بچه هائی كه از آن زن به دنیا آمده اند. 5. بچه های اولاد آن زن هر چه پایین روند. 6. خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعی باشند. 7. عمو و عمه آن زن. 8. دائی و خاله آن زن. 9. اولاد شوهر آن زن كه شیر مال آن شوهر است، هر چه پایین روند. 10. پدر و مادر شوهر آن زن كه شیر مال آن شوهر است، هر چه بالا روند. 11. خواهر و برادر شوهر 12. عمو و عمه و دائی و خاله شوهر و هر چه بالا روند. و... (توضیح المسائل حضرت امام(ره)، ص338 مسأله2464)

سۆال 2: اگر زنی بچه دختر خود را شیر دهد آیا مرتكب فعل حرامی شده است؟

جواب: اگر زنی بچه دختر خود را شیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می شود ولی اگر زن بچه پسر خود را شیر دهد، زن پسرش كه مادر آن طفل شیر خوار است بر شوهر خود حرام نمی شود. (توضیح المسائل حضرت امام(ره)، مسأله2472)

سۆال 3: شرایط شیر دادنی كه علت محرم شدن است را بیان كنید.

جواب: شیر دادنی كه علت محرم شدن است هشت شرط دارد:

1. بچه، شیر زن زنده را بخورد. 2. شیر آن زن از حرام نباشد، پس اگر شیر بچه ای را كه از زنا بدنیا آمده به بچه دیگر بدهند، بواسطه آن شیر، بچه به كسی محرم نمی شود. 3. بچه شیر را از پستان بمكد. 4. شیر، خالص و با چیز دیگر مخلوط نباشد. 5. شیر از یك شوهر باشد، پس اگر زن شیر دهی را طلاق دهند بعد شوهر دیگری كند و از او آبستن شود و تا موقع زائیدن، شیری كه از شوهر اول داشته باقی باشد و مثلاً هشت دفعه پیش از زائیدن از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زائیدن از شیر شوهر دوم به بچه ای بدهند آن بچه به كسی محرم نمی شود. 6. بچه بواسطه مرض شیر را قی نكند. 7. پانزده مرتبه، یا یك شبانه روز بطوری كه شیر سیر بخورد یا مقداری شیر به او بدهند كه بگویند از آن شیر استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روئیده است. 8. دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال، او را شیر دهند به كسی محرم نمی شود. در بین پانزده مرتبه نباید شیر زن دیگری را بخورد و اگر یك شبانه روز را انتخاب می كنند نباید غذا و شیر دیگری را در این مدت بخورد. (توضیح المسائل حضرت امام(ره)، مسأله2474)

سۆال 4: آیا زن می تواند بواسطه شیر دادن فرزند خود از شوهر خود مزد بگیرد؟

جواب: بلی می تواند مزد طلب نماید ولی سزاوار است كه مادر برای شیر دادن از شوهر خود مزد نگیرد ولی خوب است كه شوهر خود مزد بدهد. (توضیح المسائل حضرت امام(ره)، مسأله2487)

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اندیشه قم

 

مطالب مرتبط:

ازدواج کنیم یا مجرد بمانیم؟

حکم ازدواج شیعه با سنی

کف زدن در مجالس جشن عروسی

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName