• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1392/09/14
  • تاريخ :

آیا محل‌های تیمم باید پاك باشد؟

تیمم

سوال: وارد شدن به مساجد با تیمم بدل از غسل جنابت چه حكمی دارد؟

جواب: اگر تیمم به جهت ضرر داشتن آب برای بدن باشد، با آن تیمم می‌توان داخل مسجد شد و اگر به جهت تنگی وقت باشد، كه اثرش فقط اجازه برای خواندن نماز است، با آن نمی‌توان داخل مسجد شد ـ البته نظر دیگری هم در این خصوص وجود دارد كه می‌فرمایند در این صورت تنها به مقدار خواندن نماز واجب می‌تواند در مسجد باشد. می‌توانید شما خصوص مورد را از مرجع تقلید خود سئوال فرمائید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م726)

سوال: آیا تیمم زدن بر روی شن و ماسه مخلوط كه اندكی هم نمناك است صحیح است؟

جواب: اشكال ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص403, م691)

سوال: آیا محل‌های تیمم باید پاك باشد؟ حال ا گر كف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بكشد چه باید بكنیم؟

جواب: در تیمم باید پیشانی و كف دست‌ها و پشت دستها پاك باشد و اگر كف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بكشد، باید با همان كف دست نجس تیمم كند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م706 )

سوال: اگر به واسطه‌ی نداشتن آب یا عذر دیگری شخص تیمم كند بعد از برطرف شدن عذر تیمم صحیح است و می‌توان با آن نماز خواند؟

جواب: بعد از برطرف شدن عذر، تیمم او باطل می‌شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م719)

سوال: شخصی كه یك چشم او عمل شده و دكتر سفارش نموده كه آب برای چشم او ضرر دارد و از تیمم هم برای اینكه گرد و خاك به چشم نرود خودداری كند، بدون وضو و تیمم، نماز چه صورت دارد؟

جواب: باید بر روی زمین یا سنگی كه غبار ندارد تیمم كند و نماز بدون وضو و تیمم قضاء دارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, س237)

سوال: آیا تیمم در زمین‌هایی كه در زمان طاغوت از صاحبان‌شان گرفته شده و در اختیار دیگران است، صحیح است؟

جواب: برای كسی كه یقین بغصب بودن زمین ندارد، تیمم او صحیح است و كسی كه علم به غصب بودن زمین دارد تیمم او باطل خواهد بود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م694 و696)

سوال: اگر كسی كه وظیفه‌اش تیمم است، به علت شكستگی یك دست، نتواند آن را به پیشانی برساند، آیا برای كشیدن به پیشانی، یك دست سالم كافی است یا اینكه نائب گرفتن لازم است؟

جواب: در فرض مرقوم با دست سالم تیمم كنید و گرفتن نائب لازم نیست. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج1, س243)

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اندیشه قم

 

مطالب مرتبط:

فلسفه تیمم در طهارت

در چه مواردی تیمم تیمم بدل از غسل جنابت برای نماز کافی است

اگر غسل کردن سخت باشد، می‌توان تیمم کرد؟

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName