• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/04/08
  • تاريخ :

سلاح های شیمیایی و اثرات مخرب آن

سلاح شیمیایی ، متشکل از ترکیبات بسیار مخرب شیمیایی است که قدرت نفوذ بسیار بالایی دارند . این قدرت ِ  نفوذ بالا  ، وجه تمایز آن با دیگر سلاح هاست ، این سلاح ها با توانایی نفوذ در ساختمان ها و وسایل نقلیه حتی به میزان  کم، ظرف چند ثانیه یا چند دقیقه ، موجب از دست دادن توانایی انسان ها و حیوانات ، یا مرگ آنها می شود . تخریب یک سلاح شیمیایی یا اتمی در اثر انفجار آن ، تابش رادیو اکتیویته و گرمایی آن و ترکیبات شیمایی مخرب آن است که اثرات آن ، حتی دراثر تماس با لباس یا بدن فرد آلوده و یا به وسیله ی آب آلوده  ،  منتشر می شود .

ماندگاری اثرات یک سلاح شیمیایی ، چند ثانیه ، چند دقیقه تا چند روز است که استفاده آن با توجه به موقعیت نظامی ، تفاوت می کند.

تولید کنندگان این سلاح های شیمیایی ، برای محافظت خود و سربازانشان ، پوشش هایی طراحی می کنند که آنان را حتی در تماس مستقیم با مواد مخرب آن ، محافظت می کند ولی مردم بی دفاع وبی گناه  ، چه می کنند ؟!

اکثر این گازهای مخرب ، دارای بویی شبیه به بوی سیر، بوی ماهی، بوی صابون  یا بدون بوی خاصی هستند و اکثراً بیشتر از طریق چشم ها ، تنفس و کمتر از طریق پوست مسمومیت زا هستند.

در اثر انفجار چنین سلاحی ، نه تنها انسان ها بلکه کلیه حیوانات ، گیاهان ، محیط زیست و کره زیبای خاکی تحت تأثیر قرار گرفته و هر کدام به نحوی ویران می شوند .

پس چرا جنگ ؟ چرا ویرانی و چرا سلاح های مخرب شیمیایی ؟ ...

UserName