• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1264
 • چهارشنبه 1392/8/29
 • تاريخ :

عایق ها- جلسه 8

اهداف:

رسم نمودار از نتایج آزمایشات انجام شده، تحلیل و بررسی نتایج

وسایل مورد نیاز: نتایج به دست آمده، کامپیوتر با نرم افزار excel

 

رسم نمودارها

در ابتدا با کمک آموزش های داده شده در جلسه پیش، کلیه اطلاعات به دست آمده از آزمایش ها را به نرم افزار excel وارد نمایید.

سپس از وارد نمودن دیتاها، نمودار تغییر دما برحسب زمان را برای آزمایش های انجام شده به صورت زیر ترسیم نمایید:

عایق ها- جلسه 8

این نمودارها را برای تمامی آزمایش ها ترسیم نمایید. حال نمودارها را به صورت مقایسه ای ترسیم نمایید، یعنی برای هر آزمایش، دمای به دست آمده از هر دو دماسنج را بر روی یک نمودار ترسیم کنید مانند مثال زیر:

عایق ها- جلسه 8

در این نوع نمودارها، دمای شیشه بدون عایق را با رنگ آبی و دمای شیشه عایق دار را با رنگ دیگری مانند قرمز رسم نمایید.

سعی کنید نمودارهای به دست آمده را تحلیل نمایید، بگویید که چرا شکل آن ها به این صورت است؟

شیب نمودارها چه چیزی را نشان می دهند؟

دلیل اختلاف در شیب و فرم نمودارهای به دست آمده چیست؟

حال در مرحله بعدی سعی کنید تمامی اعداد به دست آمده از شیشه ها را بر روی یک نمودار رسم نمایید (با رنگ های مختلف).

عایق ها- جلسه 8

 

نمودار به دست آمده را تحلیل کنید دلیل این اختلاف پدید آمده در نمودارها چیست؟ به نظر شما باتوجه به نمودار فوق کدام عایق بهترین عملکرد را داشته است؟

عملیات فوق را برای آزمایش هایی که به وسیله لیوان انجام دادید نیز تکرار نموده و آن ها را نیز تحلیل نمایید.

به نظر شما عایق ها در چه جاهایی کاربرد دارند؟

کجاها با عایق ها سروکار داشته اید؟

چگونه می توان با کمک عایق ها، در مصرف انرژی صرفه جویی نمود؟

 

تکلیف: کلیه نمودارهای به دست آمده را به همراه پاسخ سوال فوق برای ما ارسال نمایید.

 

محل بازدید/ اردو/ خرید: -----------------

منابع مطالعه: مبانی انتقال حرارت- فرانک اینکروپر

 

مطالب مرتبط

عایق ها، جلسه اول

عایق ها، جلسه دوم

عایق ها، جلسه سوم

عایق ها، جلسه چهارم

عایق ها، جلسه پنجم

عایق ها، جلسه ششم

عایق ها، جلسه هفتم

عایق ها، جلسه هشتم

 

بخش پژوهش های دانش آموزی - تنظیم: یگانه داودی

عايق ها- جلسه 7

عايق ها- جلسه 7

عايق ها- جلسه 7
عایق ها- جلسه 1

عایق ها- جلسه 1

عایق ها- جلسه 1
عايق ها- جلسه 2

عايق ها- جلسه 2

عايق ها- جلسه 2
عايق ها- جلسه 5

عايق ها- جلسه 5

عايق ها- جلسه 5
UserName