• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 775
 • چهارشنبه 1392/8/29
 • تاريخ :

 

عایق ها- جلسه 5

اهداف:

• بررسی خلأ و هم چنین ترکیب خلأ و ماسه در میزان انتقال حرارت

وسایل مورد نیاز: 

پمپ خلأ، جعبه آب بندی شده، شیلنگ کوچک، لوازم تهیه شده در جلسه 1

 

بررسی تاثیر خل

در جلسه پیش حضور چند عایق را بررسی نمودید. در این جلسه سعی کنید تاثیر خلأ را در میزان انتقال حرارت بررسی نمایید. بدین منظور یک ظرف مناسب انتخاب نموده و پس از این که آن را به صورت مناسب عایق بندی نمودید، تست ها را در آن انجام دهید. در این حالت دیگر ماسه به کار نبرید و به جای آن، سعی کنید هوای داخل جعبه و اطراف شیشه مربا را تا حد امکان تخلیه نمایید. برای این منظور می توانید از پمپ خلأ یا سرنگ های بزرگ استفاده نمایید.

عایق ها- جلسه 5
عایق ها- جلسه 5

 

حال تست ها را در خلأ تکرار نمایید و نتایج آن را مطابق تست های قبلی یادداشت نمایید.

خلأ چه تاثیری در میزان انتقال حرارت رسانایی از شیشه مربا داشته؟

به نظر شما دلیل این اثر چیست؟

 

بررسی ترکیب خلأ و ماسه در میزان انتقال حرارت

حال در اینجا می خواهیم یک حالت جدید را امتحان نماییم. در مرحله قبل تاثیر خلأ بر میزان انتقال حرارت رسانایی را سنجیدید. حال در این مرحله سعی کنید هم حول شیشه را با ماسه پر نمایید و هم هوای موجود در درون آن را تخلیه نمایید. برای این هدف پس از پر کردن شیشه های مربا با آب داغ، سریعاً درب آن ها را بسته، یکی را در فضای باز و دیگری را در جعبه حاوی ماسه قرار داده و حول آن را پر از ماسه نمایید، سپس درب جعبه را نیز بسته و هوای موجود در میان ماسه ها را نیز تخلیه نمایید.

در این حالت نیز آزمایشات را تکرار نمایید و نتایج آن ها را یادداشت نمایید. انتقال حرارت در این حالت چه فرقی با حالت قبل نمود؟

به نظر شما دلیل ایجاد این تفاوت ها در چیست؟

 

تکلیف:

به عنوان تکلیف، نتایج به دست آمده را مکتوب نموده و برای ما ارسال نمایید.

عایق ها- جلسه 5

عایق ها- جلسه 5

محل بازدید/ اردو/ خرید: می توانید به کارخانه های سازنده شیشه دو جداره مراجعه نموده و دلیلدو جداره بودن شیشه ها را بررسی نمایید.

منابع مطالعه: مبانی انتقال حرارت- فرانک اینکروپر

 

مطالب مرتبط

عایق ها، جلسه اول

عایق ها، جلسه دوم

عایق ها، جلسه سوم

عایق ها، جلسه چهارم

عایق ها، جلسه پنجم

عایق ها، جلسه ششم

عایق ها، جلسه هفتم

عایق ها، جلسه هشتم

 

بخش پژوهش های دانش آموزی - تنظیم: یگانه داودی

عايق ها- جلسه 7

عايق ها- جلسه 7

عايق ها- جلسه 7
عایق ها- جلسه 1

عایق ها- جلسه 1

عایق ها- جلسه 1
عايق ها- جلسه 2

عايق ها- جلسه 2

عايق ها- جلسه 2
عایق ها- جلسه 8

عایق ها- جلسه 8

عایق ها- جلسه 8
UserName