• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 718
 • چهارشنبه 1392/8/29
 • تاريخ :

عایق ها- جلسه 3

اهداف:

• آشنایی با روابط ترمودینامیکی- تکرار آزمایشات

وسایل مورد نیاز: وسایل تهیه شده در جلسه قبل یا مقداری عدس

 

مقدمه:

عایق ها- جلسه 3

توضیح درباره نتایج به دست آمده:

در این بخش می خواهیم نتایج به دست آمده در جلسه پیش را توضیح دهیم انرژی گرمایی همیشه مایل است از ناحیه گرم به سمت ناحیه سرد منتقل گردد. در شروع آزمایش، آب درون شیشه ها از هوای اطراف جعبه و همچنین از ماسه ها گرم تر می باشد. با انتقال یافتن حرارت از آب به مواد اطراف خود، دمای آن کاهش می یابد. دلیل این که دمای آب موجود در شیشه داخل ماسه دیرتر کاهش می یابد این است که حرارت خارج شده از بدنه شیشه، آرام تر درون ماسه حرکت می کند و به اصطلاح رسانایی حرارتی ماسه کم تر می باشد در صورتی که حرارت خارج شده از شیشه دوم به سرعت به هوای اطراف آن منتقل شده و لذا این شیشه سریع تر خنک می گردد.

سرعت انتقال حرارت از یک جسم به جنس مواد اطراف آن وابسته می باشد.

عایق به ماده ای گفته می شود که در برابر عبور جریان گرما از خود مقاومت نشان می دهد. در آزمایش انجام شده، ماسه نقش عایق را ایفا می نمود و لذا ظرفی که درون ماسه قرار داده شده بود، دیرتر حرارت خود را از دست داد.

عایق ها- جلسه 3

روابط مربوط به انتقال حرارت از راه رسانایی

مقدار انتقال حرارت رسانایی از رابطه زیر به دست می آید:

عایق ها- جلسه 3

در رابطه فوق Q مقدار حرارت منتقل شده، K ظریب رسانایی ماده منتقل کننده حرارت، T∆  اختلاف دمای طرف گرم با طرف سرد L∆  نیز ضخامت جسم منتقل کننده حرارت می باشد.

عایق ها- جلسه 3

حال آزمایش های انجام شده را یک بار دیگر انجام دهید. این بار به جای ماسه، اطراف شیشه اول را با عدس پر نمایید و جدولی مشابه جدول به دست آمده در جلسه دوم تهیه نمایید.

تکلیف: نتایج به دست آمده را برای ما ارسال نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: ----------------

منابع مطالعه: کتاب انتقال حرارت- بیژن فرهانیه

 

مطالب مرتبط

عایق ها، جلسه اول

عایق ها، جلسه دوم

عایق ها، جلسه سوم

عایق ها، جلسه چهارم

عایق ها، جلسه پنجم

عایق ها، جلسه ششم

عایق ها، جلسه هفتم

عایق ها، جلسه هشتم

 

بخش پژوهش های دانش آموزی - تنظیم: یگانه داودی 

عایق ها

عایق ها

در این پروژه شما به بررسی عایق های مختلف خواهید پرداخت، رسانایی مواد مختلف را بررسی خواهید نمود و با روش های مختلف انتقال انرژی آشنا خواهید شد..
UserName