• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/04/03
  • تاريخ :

اخبارادبی وهنری3 تیرماه 1382

استقبال از كتاب جدید هری پاتر

لندن – مردم ، برای خرید جلد پنجم كتاب «هری پاتر» با ایجاد صف مقابل كتاب فروشی ها در لندن از این كتاب استقبال شایانی كردند.

پاسی از نیمه شب صف كشیده بودند. بسیاری از خریداران كتاب، از كانادا و آمریكا بودند.

جوانارولینگ نویسنده كتاب هری پاتر گفت: آنچه رضایت بیشتر را جلب می كند، خواندن كتاب و آشنایی بیشتر بچه ها با قصه های گوناگون است. تاكنون حدود 200 میلیون جلد از كتاب هری پاتر در جهان به فروش رفته و ثروت كنونی نویسنده كتاب از ثروت ملكه انگلیس بیشتر شده است.

جلد پنجم هری پاتر، ماه های آینده ترجمه می شود و اشتیاق كودكان و سایر ملیت ها برای دانستن مطلب جلد پنجم، آنها را به سوی آشنایی با زبان انگلیسی كه نسخه اصلی كتاب به این زبان منتشر می شود سوق داده است. كتاب هری پاتر تاكنون به 55 زبان دنیا ترجمه شده است.

UserName