• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/04/03
  • تاريخ :

اخبارادبی وهنری3 تیرماه 1382

مارکوپولو به ایران آمد

کتاب مارکوپولو در ایران منتشر شد 

نویسنده كتاب «ماركوپولو» در ایران «آلفونس گابریل» است كه آن را پرویز رجبی ترجمه و انتشارات  اساطیر با همكاری مركز بین المللی گفت و گوی تمدن ها منتشر كرده است. ماركوپولو، جهانگرد ونیزی حدود 700 سال پیش به چین سفر كرد و از نزدیكان خان مغول قوبلای قاآن، جانشین چنگیزخان شد و از طرف او مأموریت های سیاسی زیادی به اومحول گردید . ماركوی جوان سرانجام پس از 17 سال اقامت در چین از سوی خان مغول مأموریت یافت، شاهزاده خانم مغول گوكاچین را كه برای ارغون خان پادشاه ایلخانان در ایران، در نظر گرفته بود به ایران برساند.

او برای این سفر مخاطره آمیز 14 كشتی در اختیار داشت و 600 نفر از همراهان پولو در این سفر دریایی كشته شدند. پولو سرانجام توانست با تأخیر طولانی، شاهزاده خانم مغول را صحیح و سالم به ایران برساند. قرار بود پولو پس از تحویل امانت گرانبهای خود مجددآً به چین باز گردد. ولی خبر مرگ ناگهانی خان مغول او را از قولی كه به خان داده بود رها كرد.

مسیر حركت ماركو، در ایران، از شمال به سمت جنوب بود. تبریز، نخستین شهر بزرگ ایران بود كه ماركو با آن روبه رو شد. ابهر، ساوه، قم، كاشان، یزد، كرمان ، جیرفت و طبس از جمله شهرهایی است كه در سفر نامه ی ماركوپولو و در مستندات تاریخی ، وضعیتشان در آن روزگار به تفصیل شرح داده شده است.

UserName