• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/04/02
  • تاريخ :

طرح ضربتی ساخت استادیوم فوتبال بانوان به زودی آغاز می شود

به دنبال دستور رییس سازمان تربیت بدنی ، اجرا و آماده سازی زمین اختصاصی فوتبال بانوان در اولویت برنامه های مجموعه ورزشی آزادی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا  ، پروژه ی احداث ضربتی استادیوم فوتبال بانوان در چند فاز اجرا می شود كه محصور شدن زمین ، روشنایی ، رختكن و سرویس های بهداشتی در فاز اول پروژه انجام خواهد شد .

تاكنون برای بررسی منابع و اجرای ضربتی این طرح جلسات متعددی با حضور مدیران ، معاونان و مشاوران طرح جامع مجموعه ورزش آزدای برگزار شده است .

UserName