• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/07/24
  • تاريخ :

ماجراى تورهاى جام جهانى پیچیده تر شد

مجلس همچنان پیگیر است


  

ماه ها از رقابت هاى جام جهانى آلمان مى گذرد اما بحث هاى حاشیه اى آن همچنان مطرح است. مشكلاتى كه پیرامون هزینه هایى كه براى بحث هاى فرهنگى در جام جهانى به وجود آمد چیزى نیست كه مجلسیان را نسبت به آن بى توجه نگه دارد. امیررضا خادم رییس كمیسیون تربیت بدنى مجلس كه از مدت ها قبل به برخورد با مسببان آن ماجرا تأكید داشت در این باره مى گوید: از همان روز اول نسبت به این مسأله حساسیت نشان دادیم و این حساسیت ها برآمده از تماس ها و گله مندى هاى مردم و تماشاچیانى بود كه به آنجا رفتند یا پول دادند اما موفق به حضور در آلمان نشدند. ما این اعتراضات را به سازمان و شورایى كه در كمیسیون فرهنگى با حضور رییس سازمان تربیت بدنى، رییس سازمان میراث فرهنگى و وزیر ارشاد تشكیل شد ارایه دادیم و منتظر گزارش آنها از حواشى به وجود آمده بودیم تا ما هم بتوانیم پاسخگوى معترضان باشیم.

  

وى مى افزاید: خودم آنجا بودم و از نزدیك ماجراها را دیدم. در این ارتباطات پیگیرى ها صورت گرفته و منتظر پاسخ مسؤولان هستیم كه تا به حال این اتفاق نیفتاده است. در ادامه آن البته هفته گذشته با اتحادیه آژانس داران جلسه گذاشتیم و آنها مدعى بودند كه در كنار اتفاق، بخش خصوصى در انتقال تماشاچى به آلمان هیچ نقشى نداشته و دخل و تصرفى نكرده است. این موضوع خود جاى سؤال دارد و ابهامات را بیشتر مى كند. سازمان گردشگرى بیش از 2 میلیارد به این موضوع اختصاص داد. در همین حال ما دوباره با سازمان جلسه گذاشتیم تا هر چه سریع تر این موضوع را كه كمى طولانى شده است به سرانجامى برسانیم. این تقاضا را هم از معترضان داشته ایم كه اگر مداركى دارند ارایه بدهند و هنوز هم این امكان وجود دارد تا مدرك ارایه كنند. خادم در پاسخ به این پرسش كه آیا مجلس اكبر غمخوار را به عنوان مسؤول اول تورهاى جام جهانى فرا مى خواند، گفت: طرف ما بخش خصوصى نیست. بر اساس نگاه و سیاست كلى كشور مثل اصل 44 قانون اساسى كه صحبت هاى زیادى پیرامون آن وجود دارد تا اندازه اى به بخش خصوصى واگذار شوند و البته این به معناى رها كردن و بدون مسؤولیت شدن دولت نیست، ما هم موظف هستیم نسبت به این موضوع بى تفاوت نباشیم. طرف هاى حسابمان در این قضیه سازمان گردشگرى و تربیت بدنى هستند چون كه موضوع كار مشتركى است و به نوعى پیمان كارى بوده كه در اختیار تور قرار گرفته است. به نظر من آن پولى كه براى این كار اختصاص یافت نتایج خوبى نداشته است. با این هزینه مى شد بسیار بهتر از این كار كرد.

 جام جهانی 2006 به روایت یک تماشاگر معروف ! 

UserName