• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/07/05
  • تاريخ :

گوستاولوبون

اضافه بر آنچه گفته شد طبق گفته تاریخ نویسان عرب حضرت محمد (ص) بسیار خود دار و متفكر ، كم حرف ، احتیاط كار ، خوش قلب ، در رفتار و كردارِ خود بسیار مراقب ادب و پاكیزگى خویش بود تا پس از این كه به ثروت و اقتدار نیز رسید هیچ گاه كارهاى خود را به دیگرى واگذار نكرد .
او مردى بود بردبار در برابر سختیها و دشواریها خود دار و متحمل ،داراى همتى بلند و در برخوردها مهربان و خوشرو بود یكى از خدمت گذارانش نقل مى كند كه هجده سال تمام خدمت او ارا انجام میداد و در طول این مدت هیچ گاه سخن تند یا كردار ملال آورى حتى براى تنبیه كردن من نیز از او ندیدم ، حضرت محمد (ص) جنگ جویى دلاور و ماهر درفنون جنگى بود اگر احساس خطرى مى نمود فرار نمى كرد و بدون جهت نیز خود را به مهلكه نمی انداخت.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName