• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/07/05
  • تاريخ :

واشنگتون ایروینگ

نویسنده و كنسول آمریكا در اسپانیا در كـتاب MOHAMAD AND HIS SUCCESORS می¬گوید: «تمام آیـات قرآن محكم و پرمعنی می باشد و از روی شعور نوشته شده¬است. بنابراین سندی كه باعث تسلی قلب خودمـان در دسـت باشد نداریم».

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName