• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/07/05
  • تاريخ :

هیوستن اسمیت

پیامبر در دنیاى اسلام، بستر ظهور و تجلى وجود مطلق در زندگى بشر است. پیامبر الگویى الهى و آسمانى است كه عقل و اراده مسلمانان را متوجه خود مى سازد. مسلمانان پیامبر را دوست مى دارند و مى كوشند از او در كوچكترین جزئیات زندگى روزمره پیروى كنند. در خصوص عقل هم باید گفت كه پیامبر نمایانگر لوگوس (یا عقل) متعالى است. هنگامى كه مسیح مى گوید: هیچ انسانى به نزد پدر (خداوند) راه نمى یابد جز به واسطه من این نیز لوگوس است كه سخن مى گوید. در نزد مسیحیان این كلمه كلى تقریباً برابر با عیساى ناصرى است. براى مسلمانان این كلمه كلى و وحیانى عبارت از قرآن است كه به واسطه پیامبر اسلام ابلاغ شده است. محمد وجود مطلق و خود وحى نیست اما وجودمطلق حقاً و به طور متمایز خودش را از طریق او متجلى مى سازد.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName