• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/05/02
  • تاريخ :

زبان ملخ ها

ملخ ها چون انواع مختلفی دارند ، با زبانها و لهجه های گوناگون سخن می گویند و چه بسا ملخی از نژاد خاص ، زبان ملخ نژاد دیگر را نفهمد ومقصود او را درك نكند . همچنان كه مثلاً چینی زبان مقصود عربی زبان را  نمی فهمد ، یا بومی آفریقایی سخن آمریكایی را درك نمی كند.

برای صحت این موضوع به پاره ای  از تحقیقات جانور شناسان در زیر اشاره می كنیم: ملخها با " آزمایش صدا" بیگانگان را می شناسند. دو نوع از این ملخ ها وجود دارند كه از یك خانواده و بسیار شبیه هستند. اختلاف صدای آنها هم بسیار ناچیزاست ، ولی همین اختلاف موجب می شود كه آنها مطالب یكدیگر را نفهمند. هنگامی كه این ملخ ها در طبیعت آزاد باشند ، هرگز با یكدیگر جفت نمی شوند."


صداهای مختلف ملخ

ملخ می تواند بیش از 50 نوع صدای مختلف از خود بیرون آورد . برای تولید صدا ، این حشره ساق پای دندانه دار خود را بر رگه های بال سخت خود می ساید.

 صداهایی كه ملخ ها ایجاد می كنند ، بنا به قواعد بسیارمنظمی به جملات ، و كلمات تقسیم می شوند. هر كدام از این صداها با حركت مخصوصی از ران دندانه دار حیوان پدید می آید . ملخ  می تواند با تغییر نیرویی  كه پاهای خود را می مالد و یا با تغییر تعداد دندانه هایی كه بر بالش می ساید صداهای مختلفی ایجاد كند .

معمولا ملخ  های نر و ماده  در میان علفزارها آواز سر می دهند .

هر نری آواز نوع خود را می خواند. اگرصدای او به گوش ماده ای برسد او از یك لحظه كه صدای نر به گوش نرسد استفاده كرده و به او جواب می دهد . اگر آنها توافق كنند ملخ نر به سوی آوازه خوان نامریی پرواز می كند .

گاهی ممكن است این ملخ با رقیب نری روبرو شود .  به محض اینكه دو رقیب یكدیگر را می بینند به شدت شاخك های خود را به حركت در می آورند و پاهای عقب خود را نیز حركت می دهند تا به هم بفهمانند كه چقدر قوی هستند . اگر رقیب از میدان به  در نرود با انبرك های برنده به جان هم می افتند تا عاقبت یكی پیروز شود .

عجب این كه در این كشمكش ها كه دو دقیقه طول می كشد كمتر اتفاق می افتد كه ملخ ها عضوی از یكدیگر را ناقص كنند.

UserName