• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1387/07/03
  • تاريخ :

«روز حسرت» بهترين کار من است

 گفتگويي با پوريا پورسرخ؛

در ميان مجموعه هاي مناسبتي تلويزيون براي ماه مبارک رمضان تاکنون «روز حسرت» بيشترين بازخورد را در بين بينندگان داشته است. «اميدجوان» در اين زمينه با «پوريا پورسرخ» بازيگر نقش «مسعود» به گفت وگو نشسته است. متن گفتوگو در ادامه ميآيد:

* شما تاکنون در مجموعه هاي مناسبتي «صاحبدلان»، «شکرانه» و «روز حسرت» که در ماه رمضان به نمايش درآمده، حضور داشته ايد کارهاي مناسبتي را چگونه ميبينيد؟

- کارهاي مناسبتي به برگ برنده شبکه هاي تلويزيون در طول سال تبديل شده است. بر اين اساس سعي ميکنند ورزيده ترين گروهها را براي اين کار انتخاب کنند، مثلاً حضور آقاي فرامرز قريبيان در همين سريال «روز حسرت» البته در مواردي عجله روي کارها اثر ميگذارد که مقصر آن در برخي موارد خود ماها هستيم مثلاً در «روز حسرت» سفر ناخواسته من باعث شد کار تاحدودي عقب بيفتد.

* در مورد انتخاب نقشها چگونه عمل ميکنيد؟

- من خيلي سختگيرم، قبلاً دو تا کار سينمايي داشتم، يکي را در جشنواره نصفه ديدم و ديگري را اصلاً نديدم.

* «روز سوم» چطور؟

- «روز سوم» را خيلي دوست دارم دو کار جديد هم امسال دارم، «عيار 14» و «حرکت اول» که آنها را هم دوست دارم، سالهاي اول، من بيتجربه بودم، متاسفانه در آن مقطع يا استادهاي من در دسترس نبودند يا من از راهنمايي هاي آنها خوب استفاده نکردم. به طوري که در يک سال 4 فيلم سينمايي و 3 سريال داشتم که خيلي زياد بود. پارسال در تلويزيون فقط «شکرانه» را داشتم که به خاطر آقاي «سهراب پور» که در «وفا» به من اعتماد کرد حضور يافتم تا اعتمادش را جبران کنم امسال هم «روز حسرت» که بهترين کار من است.

* شما بعد از «شکرانه» خداحافظي موقت با تلويزيون داشتيد، چرا؟

- براي اين که «شکرانه» در هنگام پخش از اول جرح و تعديل شد و جذابيتي از آن نماند، «فردي براي احقاق حق به تاجيکستان ميرود و با يک زن بدکاره مواجه ميشود» و تقابل اين دو جذابيت دراماتيک ايجاد ميکند اما در کار 15 دقيقه پخش و 15 دقيقه سانسور ميشود من در آنجا با تلويزيون به صورت موقت خداحافظي کردم اما وقتي پيشنهاد آقاي «مقدم» رسيد قبول کردم، من براي تلويزيون احترام قايل هستم اما برخي نشريات مرتبط با صدا و سيما مشکل ايجاد ميکنند. در مواردي هم ديده ميشود براي کشاندن يک بازيگر سينما به تلويزيون آن هم براي 5 دقيقه هزينه هاي ميليوني ميکنند خوب تلويزيون بايد تامل بيشتري در اين باره داشته باشد.

مسعود براي ماه عسل با همسرش عازم شمال ميشود و آن حادثه باعث ميشود که او هرگز زندگي زناشويي را تجربه نکند براي اين که به گناه نيفتد، «ازدواج مجدد» ميکند.

* مسعود در «روز حسرت» به واسطه «ازدواج مجدد» بر لبه تيغ قرار ميگيرد نظرت در اين باره چيست؟

- من در زندگي شخصي با «ازدواج مجدد» مخالفم؛ اما شرايط مسعود فرق ميکند.

* ميخواهي بگويي استثناست! خوب «ازدواج مجدد» هم براي استثناهاست.

- مسعود براي ماه عسل با همسرش عازم شمال ميشود و آن حادثه باعث ميشود که او هرگز زندگي زناشويي را تجربه نکند براي اين که به گناه نيفتد، «ازدواج مجدد» ميکند.

* چرا «زن دوم» اين قدر دستمايه کارهاي سينمايي و تلويزيوني قرار گرفته است؟

- نميدانم و نميخواهم اداي آدمهاي بحرالعلوم را هم درآورم، که راجع هر چيزي کارشناسي ميکنند. مشکل تيم ملي را ميدانند و اشتباهات افشين قطبي و امير قلعه نويي در پرسپوليس و استقلال را هم بيان ميکنند.

* گفته ميشد «پوريا پورسرخ» شيطان «روز حسرت» است؟

- اين هم از آن حرفهاست. آقاي مقدم آن قدر باهوش است که تجربه موفق سال گذشته را تکرار نکند هر چيزي براي بار اولش جذاب است اصولاً شيطان موجودات ماورايي چون قابل لمس نيستند جذابيت ايجاد ميکنند مخصوصاً وقتي بازدارنده باشند. البته در «روز حسرت» چيز عجيب و غريب وجود ندارد.

* شما در فضاي ماورايي فيلم قرار نميگيريد؟

- خدا را شکر که فعلاً نبودم.

* نظرت درباره کارهاي ديگر مناسبتي امسال چيست؟

- کارهاي ديگر را پيگيري ميکنم و از مجموعه هاي طنز خوشم ميآيد.

منبع خبر : اميد جوان

مطالب مرتبط :

گزارش تصويري سريال روز حسرت                          

UserName