• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1385/06/30
  • تاريخ :

آغاز تا پایان


تدوین و نگارش: محمد درودیان

چاپ و صحافی: مركز مطالعات و تحقیقات جنگ

چاپ چهارم: 1380

شمارگان: 5000 نسخه

قیمت: 7500 ریال

كتاب حاضر سیری است از تهاجم عراق به سرزمین ایران اسلامی تا پایان جنگ كه در آن وقایع سیاسی_نظامی این دوران بررسی شده است.

مركز مطالعات و تحقیقات جنگ به منظور توضیح و بررسی رخدادهای سیاسی و نظامی جنگ، مجموعه ای از كتب با عنوان "سیری در جنگ ایران و عراق" منتشر كرده است كه در این مجموعه، جنگ تحمیلی به پنج دوره زمانی تقسیم شده و هر دوره در یك جلد گنجانده شده است كه عناوین آن به ترتیب سیر زمانی چنین است:

1- خونین شهر تا خرمشهر (از آغاز تهاجم سراسری عراق تا فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس)

2- خرمشهر تا فاو (پس از عملیات بیت المقدس تا فتح فاو در عملیات والفجر8 )

3- فاو تا شلمچه (پس از عملیات والفجر 8 تا فروریختن دیوارهای دفاعی عراق در شرق بصره در عملیات كربلای 5 )

4- شلمچه تا حلبچه (پس از عملیات كربلای 5 تا انتقال نبرد از زمین به دریا و از جنوب به شمالغرب و تصرف حلبچه در عملبیات والف

UserName