• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2872
 • پنج شنبه 1391/12/24
 • تاريخ :

حکم روغن مار و نماز با آن

نماز

سوال: الف) آیا روغن مار، پاک است؟ ب) در صورت پاک بودن، اگر از آن برای تقویت موی سر استفاده کنیم، آیا می توان با آن نماز خواند؟

امام خمینی(ره):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(تحریرالوسیله، 1408هـ ق، ج1، ص 144، با استفاده از الثالث همان، ج2، ص 152، م 23)

(توضیح المسائل 1385، ص 379 با استفاده از م 2587)

 

آیة الله اراکی(ره):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(المسائل الواضحه، 1373، ج2، ص 125و 126، با استفاده از م 2601)

(توضیح المسائل، 1372، ص 482، با استفاده از م 2601 و ص 153، م 818)

 

آیة الله بهجت(ره):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(وسیلة النجاة، 1423هـ ق، ج1، ص 181، با استفاده از م 634 )

(توضیح المسائل، 1384، ص 139با استفاده از م 694)

(استفتائات، 1386، ج1، ص 94، با استفاده از س 307)

 

آیة الله تبریزی(ره):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(منهاج الصالحین، 1426هـ ق، ج2، ص 434، با استفاده از م 1670، همان، ج1، ص 143، با استفاده از شرط الرابع)

(توضیح المسائل 1378، ص 131، با استفاده از م 832 و ص 399 با استفاده از م 2596)

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(رساله آموزشی، 1386، ج1، ص 38 با استفاده ازم 4 و ص 123، با استفاده از شرط چهارم قسمت اول)

 

آیة الله خوئی(ره):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(العروة الوثقی مع تعلیقه، 1421 هـ ق، ج 1، ص 404، با استفاده از شرط الرابع )

(توضیح المسائل، 1422هـ ق ص 146، با استفاده از م 832 و ص 465 با استفاده از م 2596)

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

الف) پاک است.

ب) اشکال ندارد.

(العروة الوثقی مع تعلیقه، 1425هـ ق، ج2، ص 49، با استفاده از شرط الرابع )

(توضیح المسائل، 1423هـ ق، ص 522 با استفاده از م 2545 و ص 172 م 809)

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(المسائل الشرعیه، 1428 هـ ق، ص 595 با استفاده از م 2596 و ص 193، شرط الرابع)

(توضیح المسائل، 1383، ج2، ص 252، با استفاده از م 2596 همان، ج1، ص 204، با استفاده از 829)

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(توضیح المسائل، 1377، ص 523 با استفاده از م 2596 و ص 170، با استفاده از م 829)

(هدایة العباد، 1420 هـ ق، ج2، ص 288 و 289 با استفاده م22)

(همان، ج1، ص 113 م 6729)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(العروة الوثقی مع تعلیقات 1380، ج 1، ص 399 و 400، با استفاده از شرط الثالث)

(توضیح المسائل، 1381، ص 467 با استفاده از م 2713 و ص 141، با استفاده از م 827)

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(هدایة العباد، 1417هـ ق، ج2، ص 223، با استفاده از م 771)

(همان ، ج1، ص 132، با استفاده  از م 672)

(توضیح المسائل، م 1372، ج 1، ص 438، با استفاده از م 2596 و ص 147، با استفاده از م 829)

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

الف) پاک است.

ب) بنابر احتیاط واجب نمی توان با روغن مار نماز خواند.

(توضیح المسائل، 1386، ص 430، با استفاده از م 2216، ص 147، با استفاده از م 750)

(العروة الوثقی، مع تعلیقات، 1386، ج1، ص 459 و 461 در شرط الثالث و الرابع)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(توضیح المسائل، 1381، ص 511 با استفاده از م 2582 و ص 178، با استفاده از م 825)

(منتخب المسائل، ص 355، با استفاده از م 1166 و ص 97، با استفاده از شرط الثالث)

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

الف) پاک است.

ب) اگر اجزاء روغن مار باقی مانده نمی توان با آن نماز خواند ولی اگر جذب شده. اشکال ندارد.

(منهاج الصالحین، 1386، ج2، ص 154، با استفاده از شرط الرابع)

(همان، ج3، ص 383، با استفاده از م 1670)

(توضیح المسائل 1379 ، ص 698 با استفاده از م 2651 و ص 350، با استفاده از م 830)

بخش احکام اسلامی تبیان

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
احکام لباس نمازگزار

احکام لباس نمازگزار

کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است ، اگر در بين نماز بدن يا لباس او نجس شود و پيش از آن که چيزی از نماز را با نجاست بخواند، متوجه شود که نجس شده يا بفهمد بدن يا لباس او نجس است و شک کند که همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده ، در صورتی که آب کشيدن بدن ي
مبطلات نماز

مبطلات نماز

از مبطلات نماز آن است که عمدا يا از روی فراموشي پشت به قبله کند، يا به طرف راست يا چپ قبله برگردد، بلکه اگر عمدا به قدری برگردد که نگويند رو به قبله است ، اگر چه به طرف راست يا چپ نرسد، نمازش باطل است
احكام

احكام

0;ب يا مطلق است يا مضاف : آب مضاف آبی  است که ...
UserName