• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/04/11
  • تاريخ :

حدود آزادی مطبوعات از دیدگاه امام خمینی (ره)1 ـ غرض ورزى

توئى كه حالا قلم به دست گرفته‏اى و براى همه مى‏نویسى، از همه ارگان‏ها انتقاد مى‏كنى، آزادى، ولى آیا شما در سه سال پیش از این مى‏توانستى قلم را دست بگیرى و یك كلمه راجع به یكى از این ارگان‏ها صحبت كنى؟ قلمت را مى‏شكستند و پدرت را درمى‏آوردند.

شما قدر آزادى را نمى‏دانید.الآن آزادى پیش بعضى از اشخاص ملعبه شده است كه هر چه دلشان مى‏خواهد باید بنویسند و هر چه دلشان مى‏خواهد باید بگویند. (1)

..شما جرأت مى‏كردید در حكومت سابق یك همچو كلمه‏اى، یا یك همچو مقاله‏اى بنویسید؟ فرق ما بین حالا و آنجا این است كه شمائى كه قلم‏هایتان ـ خداوند آن قلم‏ها را بشكند ـ آن طور آزاد است كه به همه چیزها و مقدسات اسلام مى‏نویسید و پخش مى‏كنید و جلوى شما گرفته نمى‏شود، با اینكه باید گرفته شود، فرق حالا و سابق این است كه در سابق شما تسلیم بودید؛ اگر هم در دلتان چیزى بود در زبانتان نمى‏شد اظهار كنید.و امروز در زبان و قلم و قدم كارهایى مى‏كنید و جلوه مى‏دهید این جمهورى اسلامى را به این كه این از زمان سابق بدتر است. (2)

این كه داده مى‏شود به ملت آزادى است، نه خیانت، آزادى قلم است، نه خیانت قلم، آزادى بیان است، نه بیان خائنانه.

..انتقاد غیر از غرض ورزى است.یك وقتى قلمى مى‏خواهد مسأله‏اى را كه كوچك است بزرگ كند، چند مقابل كند، تیتر بزرگ بنویسد و هرچه دلش مى‏خواهد بنویسد كه مى‏بینیم گاهى تیترهایى مناسب با خود مطلب نیست بلكه تیتر را از جاى دیگر پیدا كرده‏اند و زیرش چیز دیگرى نوشته‏اند كه البته این غرض ورزى است. (3)


2 ـ خیانت

در بعضى مطبوعات مى‏بینیم كه این‏ها از آزادى سوء استفاده مى‏كنند به گمان این كه یا به خیال این كه آزادى است مى‏خواهند از مردم آزادى را سلب كنند.این مردم با این زحمتى كه در این سالهاى طولانى كشیده‏اند و با این خون‏هائى كه در این دو سال اخیر داده‏اند مى‏خواهند آزاد باشند، بعضى مطبوعات مى‏خواهند این‏ها را ازشان سلب آزادى بكنند، به اسم آزادى قلم بر خلاف مسیر ملت عمل بكنند.دست اشخاصى كه مى‏خواهند اختناق در ملت ایجاد بكنند، مى‏خواهند چپاولگرى كنند، بعضى مطبوعات دست آن‏ها را دارند باز مى‏كنند و این معنى آزادى نیست این معنى خیانت است.

این كه داده مى‏شود به ملت آزادى است، نه خیانت، آزادى قلم است، نه خیانت قلم، آزادى بیان است، نه بیان خائنانه. (4)

روزنامه‏اى كه بر خلاف مقاصد ملت و مقاصد اسلام است و بى اذن هم منتشر مى‏شده، جلویش گرفته مى‏شود یك دفعه مى‏بینیم در روزنامه همان طایفه از روشنفكران شروع مى‏كنند به اعتراض كه خیر؛ خوب قلم آزاد است، اما هر قلمى؟! بیان آزاد است اما هر بیان؟! یك بیان است كه مملكت را به دامن ابرقدرتها مى‏اندازند، آیا این بیان آزاد است؟! این را ما مى‏گوییم آزادى كه مملكت ما را به فساد بكشید؟! یك قلمى است كه با صهیونیسم و امثال اینها روابط دارند، یك روزنامه‏اى كه با بودجه آنها اداره مى‏شود و خودشان تیراژى ندارند تا خود را اداره كنند ما باید به اینها بگوییم آزاد هستید؟! (5) (6)


3 ـ پخش شایعات

من ارباب جراید و رسانه‏ها و گویندگان را نصیحت مى‏كنم كه دست از این شایعه افكنى‏ها بردارند و مسائل بیهوده و مطالب دروغ را براى زیاد شدن تیراژ پخش نكنند كه اگر احساس توطئه و فساد شود، ملت با آن‏ها به‏طورى دیگر عمل مى‏كنند.از آزادى سوء استفاده نكنید و مسیر ملت را رها ننمائید و از بزرگ نشان دادن وقایع كوچك بپرهیزید كه صلاح ملك و ملت در آن است. (7)


4 ـ حركت در مسیر دشمنان

آن‏ها در خارج نشسته‏اند و به ما مى‏خندند كه ما احزاب را وادار كردیم كه به جان هم بیفتند.

هركس براى دیگرى حرف مى‏زند.شما روزنامه‏ها را كه مى‏خوانید مى‏بینید كه در روزنامه زیاد این به چشمتان مى‏خورد كه این به او بد مى‏گوید، این به او بد مى‏گوید.حالا كه قلم آزاد شد باید اینطور باشد كه هر كس به دیگرى هر چه دلش بخواهد بگوید و هر كس به دیگرى كارى بكند كه این مملكت از نظم بیرون برود، از نظام بیرون برود، این معناى آزادى است؟ آن آزادى كه در ممالكى كه ما را مى‏خواهند بخورند هست، اینطورى است؟ اگر اینطور بود، انسجام را پیدا نمى‏كردند، این ترقیات را پیدا نمى‏كردند.

قلمى آزاد است كه توطئه‏گر نباشد، قلمى آزاد است، روزنامه‏اى آزاد است كه نخواهد این ملت را به تباهى بكشند، این قلم‏ها همان سرنیزه سابق است كه مى‏خواهند ملت را به تباهى بكشند.

آن‏ها با اسم آزادى كه در این مغز این جوان‏ها مى‏اندازند، با اسم آزادى مى‏خواهند شما را تحت حمایت خودشان قرار بدهند و آزادى را از شما سلب بكنند، آن‏ها دارند مى‏فهمند چه مى‏كنند.به اسم این كه انقلاب كردید آزادید دیگر، آزادند دیگر، تو به او بد بگو، او به او بد بگوید، او قلم بردارد و به ضد تو بگوید، تو قلم بردار به ضد او بگو، آن‏ها مى‏دانند دارند چه مى‏كنند، مى‏خواهند آزادى شما را با آزادى سلب كنند، آزادى ناسالم در شما ایجاد كنند و آزادى حقیقى را از شما بگیرند و یك روزى همه ما باز گرفتار یك همچو مسائلى بشویم یا بدتر از آن.

باید دانشمندها، روحانیین، خطبا، سران لشگر، سران ژاندارمرى مردم را آگاه كنند، جوان‏ها را آگاه كنند كه دارند گول مى‏خورند، دارید به یك راهى مى‏روید كه راه دشمنتان است گولتان زدند. (8)

..این روزنامه‏ها نمى‏فهمند یا فهمیده عمل مى‏كنند، چرا باید این روزنامه‏ها دامن بزنند به اینطور اختلافات، اختلافى كه اشخاصى ـ چیز مى‏كنند ـ طرح ریزى‏اش را مى‏كنند كه اگر این اشخاص پیش ببرند، نه تو روزنامه‏نگار را و نه رئیس روزنامه را نخواهند گذاشت، تمامتان را از بین خواهند برد، آقا نقشه است، شما را به بازى گرفته‏اند، روزنامه‏ها را به بازى گرفته‏اند، جبهه‏ها را به بازى گرفته‏اند، نقشه است كه شماها را از هم جدا كنند، دولت را از ملت، ملت را از دولت، رئیس جمهور را از مردم، مردم را از او. (9)


5 ـ توطئه، تحریك و تضعیف

ما در طول پیروزى انقلاب گوشزد كردیم كه آزادى مطبوعات مورد نظر ماست لیكن از خیانت و توطئه به طور جدى و بدون اغماض جلوگیرى مى‏شود.مطبوعاتى كه توطئه‏گر و مخالف مسیر ملت نباشند، پس از تحقیق آزاد خواهند بود.دادستان‏هاى دادگاه‏ها موظفند كه بار دیگر رسیدگى به مطبوعات و حال نویسندگان آن‏ها را بر عهده گیرند و هر یك از مطبوعات را كه توطئه‏گر و مخالف مصالح ملت و كشور ندانستند، اجازه نشر دهند و از نشریات مخالف مصالح ملت و كشور جدا جلوگیرى كنند...مطبوعات موظفند از تیترهایى كه موجب تحریك و یا تضعیف مردم مى‏شود و یا مخالف واقع است خوددارى كنند و خود را با مسیر انقلاب تطبیق دهند و نیز از درج مقالاتى كه مضر به انقلاب و موجب تفرقه مى‏شود خوددارى كنند كه این خود توطئه محسوب مى‏شود. (10)

اقشار ملت ما باید همه دست به هم بدهند و این مملكت را نجات بدهند نه اینكه حالا بنشینند هر چه مى‏خواهند به دولت حمله بكنند هر چه مى‏خواهند به ملت حمله بكنند، هرچه مى‏خواهند به مجلس خبرگان حمله بكنند هر چه بخواهند به كمیته‏ها و هرچه بخواهند به پاسدارها و سپاه پاسداران و هر چه بخواهند به اینها حمله بكنند و تضعیف بكنند، امروز تضعیف ملت و پاسدار و این قشرى كه الان مشغول خدمت هستند.

خیانت به این مملكت است.باید ما دست برداریم از این افكارى كه داشتیم و داریم كه ما هر چه دلمان مى‏خواهد بنویسیم «چون خوب مى‏نویسیم فكر این نباشیم كه چه چیز مى‏نویسم» گاهى نویسنده‏ها این طورى هستند، نویسنده‏اند، خوب چیز مى‏نویسند لكن چیز خوب نمى‏نویسند .یك مسأله مضربه مملكت را خیلى قشنگ و آب و تاب دار و طورى كه پسند مثلا بعضى جوان‏ها باشد مى‏نویسند لكن محتوایش مضربه مملكت. (11)

حالا هم یك قلم‏هاى فاسد باز مى‏گویند چرا جلوى فلان مجله، نمى‏دانند اینها، خوب آن مجله، روزنامه كذا*تمام چیزش از اسرائیل بوده است، اینها مى‏خواهند كه توقع این را دارند كه اسرائیل هم در اینجا مى‏خواهد توطئه كند نباید جلویش را گرفت، باید آزاد كرد قلم را، قلم آزاد! ؛ قلمى آزاد است كه توطئه‏گر نباشد، قلمى آزاد است، روزنامه‏اى آزاد است كه نخواهد این ملت را به تباهى بكشند، این قلم‏ها همان سرنیزه سابق است كه مى‏خواهند ملت را به تباهى بكشند اینها.البته ملت تحمل نمى‏كند كه جوان‏هایشان داده، حالا چهارنفر پشت میز نشین و بالا نشین بنشینند و طرح بدهند و درست بكنند و بگویند كه قلم آزاد نیست، چه آزاد نیست.كدام قلم‏ها آزاد نیست؟ قلم‏هاى فاسد آزاد نباید باشد.الان هم فاسدهاشان خیلى‏هایشان آزادند منجمله همین قلم‏هایى كه مى‏گویند چرا آزاد نمى‏گذارید.اینها هم توطئه‏گر هستند. (12)

منبع: كتاب: آزادى از دیدگاه امام خمینى، ص 51


پی نوشت ها:

(1) صحیفه نور، ج 13، ص 252، در جمع هیأت تحریریه مجله سروش، 15/10/ .59

(2) همان، ج 14، ص 219، در جمع روحانیون آذربایجان شرقى و غربى، 21/2/ .60

(3) همان، ج 13، ص 252، در جمع هیأت تحریریه مجله سروش، 15/10/ .59

(4) صحیفه نور، ج 6، ص 192، در جمع كاركنان روزنامه كیهان، 26/2/ .58

(5) همان، ج 12، ص 90، دیدار با سردبیر روزنامه اطلاعات، 26/2/ .59

(6) صحیفه نور، ج 8، ص 221، پیام در آستانه انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى، 8/5/ .58

(7) صحیفه نور، ج 11، ص 150، در جمع پرسنل نیروى هوایى و پرسنل ژاندارمرى، 9/10/ .58

(8) همان، ج 13، ص 172، در جمع فارغ التحصیلان دانشكده افسرى، 25/8/ .59

(9) صحیفه نور، ج 8، ص 284 ـ 285، پیام در رابطه با مسأله كردستان، 6/6/ .58

(10) همان، ج 10، ص 65 و 66، در جمع مسؤولان جهاد سازندگى قم، 6/8/ .58

(11) صحیفه نور، ج 10، ص 51، در جمع پاسداران شهرستان بابل، 3/8/ .58

(12) صحیفه نور، ج 7، ص 20، در جمع كاركنان روزنامه كیهان، 8/3/ .58


لینک مطالب مرتبط:

 مطالب سانسور شده هفت مطبوعه وزین كشور، در باب شكست تیم ملی! 

 جستجوی اطلاعات یا اطلاع‌یابی 

 نقش رسانه‌ها در کنترل جامعه(1) 

 امپریالیسم و رسانه‌های عالمگیر (1) 

 آزادى ... 

UserName