• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/03/18
  • تاريخ :

آیا می دانید كه...

پوسیدگی دندان در كودكان با دود سیگار محیط ارتباط دارد؟

تازه ترین تحقیقات نشان می دهد دود سیگار موجود در محیط بیشتر از مصرف مواد قندی در پوسیدگی دندانهای كودكان نقش دارد. محققان با بررسی 3500 كودك 4 تا 12 ساله دریافتند كه یك سوم از آنها حداقل یك دندان پر شده و یك چهارم آنها یك دندان پوسیده پرنشده دارند. میزان كوتینین موجود در خون بیش از نیمی از این كودكان كه یك فرآورده فرعی نیكوتین است در سطح بالایی قرار دارد. این شاخص ارتباط قوی با كودكانی دارد كه دچار پوسیدگی دندان بودند.

بنابر نظرمحققان دود سیگارموجود در محیط احتمالاً با كاهش ایمنی یا خشكی دهان كه در خواص مفید بزاق اختلال ایجاد می كند، باعث بروز پوسیدگی دندانهای شیری در كودكان می شود.

مغز از رویاها برای پردازش تصویر استفاده می كند؟

محققان معتقدند خواب هایی كه شب می بینیم در واقع معنا بخشی مغز به اطلاعاتی است كه در ساعات بیداری دریافت می كند. خواب برای پخته تر شدن مطالب در حافظه نقش اساسی دارد. مغز در طول خواب فعال است و اطلاعات را با سرعت زیاد پردازش می كند.

حركت سریع چشم كه یكی از مراحل خواب است ، برای آنچه به نام یادگیری شیوه ای معروف است ،  بسیار اهمیت دارد ، زیرا در این مرحله مغز قادر است حقایق را برداشت و آنها را تلفیق نماید.

به نظرمی رسد این عمل در شب بسیار روان و راحت صورت می گیرد . واضح است كه خواب برای همه پردازش های حافظه لازم نیست، اما زمینه های خاصی وجود دارد كه خواب به طور آشكار برای آنها لازم است. علاوه بر یادگیری شیوه ای، تحقیقات نشان می دهد كه حركات سریع چشم در خواب لازم است تا به اصطلاح سیم كشی بصری نیز كامل شود.

پنگوئن ها چند هفته غذا را در معده هایشان سالم نگه می دارند؟

مطالعات جدید نشان داده است كه پنگوئن های امپراطور نر با از بین بردن باكتریهای معده خود قادراست به مدت چندین هفته غذای بلعیده شده را در معده های خود نگاه دارد. توانایی این نوع پرنده قطبی در ذخیره سازی مواد غذایی هضم نشده درمعده خود تا مدت سه هفته، در میان مهره داران پیشرفته ، منحصر به فرد است. پنگوئن ها با این روش همیشه برای جوجه هایشان غذای تازه ذخیره دارند. این پرندگان با ایجاد یك ماده ضد باكتری درلوله های گوارشی خود، باعث سالم ماندن غذا درمعده هایشان می شوند. زمانی كه به علت بدی هوا پنگوئن های ماده از جستجوی غذا دیر به لانه بر می گردند، پنگوئن های نر با استفاده از محتویات معده هایشان به جوجه ها غذا می دهند.
UserName