• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/06/19
  • تاريخ :

مسابقات دوومیدانی جوانان ایران

یك ركورد جدید و قهرمانی تیم گلستان


سومین و آخرین مرحله از مسابقات دوومیدانی لیگ باشگاه‌های جوانان كشور با ثبت یك ركورد جدید و قهرمانی تیم ترابری گلستان به پایان رسید.

سومین و آخرین مرحله‌ی مسابقات دوومیدانی لیگ جوانان كشور در حالی از روز پنجشنبه‌ی گذشته در ورزشگاه شهید شیرودی تهران آغاز شد كه در دو مرحله‌ی قبلی مسابقات، تیم گلستان از سایر رقبای خود پیشی گرفته بود. اما در خلال این دوره از مسابقات و در روز نخست سجاد رزمجو، در دوی ‌110 متر با مانع با ثبت زمان ‌14 ثانیه و ‌32 صدم ثانیه، به میزان ‌9 صدم ثانیه ركورد جوانان ایران كه در اختیار خودش بود را بهبود بخشید. در سایر رقابت‌های روزهای اول و دوم نیز اتفاق خاصی صورت نگرفت.

نفرات برگزیده رشته‌های مختلف به شرح زیر است:

‌100 متر؛ سروش شیبانی از تیم دانشگاه آزاد با زمان ‌92/10 ثانیه

‌200 متر؛ رضا بوعذار از تیم ملی حفاری با زمان ‌52/21 ثانیه

‌400 متر؛ رضا بوعذار از تیم ملی حفاری با زمان ‌97/46 ثانیه

‌800 متر؛ امیر مرادی از تیم ذوب‌آهن با زمان یك دقیقه و ‌55 ثانیه و ‌84 صدم ثانیه

‌1500 متر؛ محمدعلی غربی از تیم ترابری گلستان با زمان ‌4 دقیقه و ‌2 ثانیه و ‌47 صدم ثانیه

‌5 هزار متر؛ معرفت فیضی از تیم ترابری گلستان با زمان ‌15 دقیقه و ‌43 ثانیه

‌10 هزار متر؛ معرفت فیضی از تیم ترابری گلستان با زمان ‌33 دقیقه و ‌9 ثانیه و ‌10 صدم ثانیه

‌110 متر با مانع؛ سجاد رزمجو از تیم دانشگاه آزاد با زمان ‌32/14 ثانیه

‌400 متر بامانع؛ میرمهدی سپهرپور از تیم دانشگاه آزاد با زمان ‌25/56 ثانیه

‌3 هزار متر بامانع؛ علیرضا جاقوری از تیم خراسان رضوی با زمان ‌9 دقیقه و ‌43 ثانیه و ‌60 صدم ثانیه

پرش طول؛ ایمان سیستانی از تیم خراسان رضوی با ركورد ‌05/7 متر

پرش با نیزه؛ محمد بنی آدم از تیم دانشگاه آزاد با ركورد ‌80/3 متر

پرش ارتفاع؛ امین حسین‌زاده رهبر از تیم مخابرات بوشهر با ركورد ‌10/2 متر

پرش سه گام؛ شهرام كلته از تیم ترابری گلستان با ركورد ‌39/14 متر

پرتاب وزنه؛ علی شاهرخی از تیم ذوب‌آهن با ركورد ‌28/16 متر

پرتاب دیسك؛ علی شاهرخی از تیم ذوب‌آهن با ركورد ‌50/55 متر

پرتاب نیزه؛ میثم نصرآبادی از تیم خراسان رضوی با ركورد ‌15/62 متر

پرتاب چكش‎ رضا مقدم از تیم ترابری گلستان با ركورد ‌08/65 متر

‌10 هزار متر پیاده‌روی: سعید آقاگلی از تیم ترابری گلستان با زمان ‌50 دقیقه و ‌31 ثانیه و ‌55 صدم ثانیه

دهگانه؛ شهرام زیركی از تیم ترابری گلستان با ركورد ‌5930 امتیاز

‌4×100 متر امدادی؛ تیم دانشگاه آزاد با زمان ‌23/42 ثانیه

‌4×400 متر؛ تیم دانشگاه آزاد با زمان ‌3 دقیقه و ‌21 ثانیه و ‌10 صدم ثانیه

در پایان این دوره از مسابقات تیم ترابری گلستان با ‌455 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم دانشگاه آزاد با ركورد ‌422 امتیاز دوم شد و تیم ذوب‌آهن با ركورد ‌405 امتیاز در مكان سوم قرار گرفت.

UserName