• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/07/16
  • تاريخ :

به نام خدا

خدای مهربان برای من یک ماشین فراری بفرست.

خدای بزرگ یک کاری کن که مامان من با بابام آشتی کنند.

UserName