• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/07/16
  • تاريخ :

خدا مهربان است، و من از خدای خوب و مهربان می خواهم که پدر و مادرم را زنده نگه داره، به من هم کمک کند تا در درس هایم موفق باشم و کاری کند که امام زمان زودتر ظهورکند. و با دوستانم هیچ وقت دعوا نکنم و پسر خوبی باشم.

UserName