• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/07/16
  • تاريخ :

حسین جعفریان

به نام خداوند خورشید و ماه          که دل را به نامش خرد داد راه

ای خدای مهربان من از تو خواهش می کنم که برای پدرم ماشین خریده بشود و مادرم از ناراحتی کمر و پا خوب بشود و خواهرم هر چه زودتر به مدرسه برود. نمره هایم 20 بشود. خدانگهدار.

UserName