• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/07/16
  • تاريخ :

ولی من فکر کنم خیلی از این آدم بزرگا توسرشون عقل نیست

آخه اونا اینهمه چیزای خوشمزه دادن مردم بخورن و کلی جشن گرفتن

که از فردا با هم دعوا کنن

فکر نکنم هیچ آدم عاقلی برای دعوا کردن جشن بگیره

UserName