• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/07/16
  • تاريخ :

وقتی که فیلها کثیف می شدند، خودشان را در رودخانه می شستند.

البته اسبهای آبی هم کاری به کارشان نداشتند.

UserName