• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/07/16
  • تاريخ :

ستاره ای شد و در آسمان جای گرفت. دخترک با تعجب به آسمان نگاه می کرد که ناگهان ستاره ای از آن جدا شد و پایین افتاد.

دخترک با خود گفت:

 مادربزرگ می گفت: اگر ستاره ای زمین بیافتد معنی اش این است که کسی می میرد و روحش پیش خدا می رود.

دخترک یاد مادربزرگش افتاد و آهسته گفت: مادربزرگ دلم برایت تنگ شده. سپس چهارمین کبریت را روشن کرد و در

UserName