• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/07/16
  • تاريخ :

قورباغه خاکستری که دهانش آب افتاده بود، گفت:

- ببین چقدر کرم اینجاست، حیف نیست برویم؟

قورباغه سبز که از دست قورباغه خاکستری ناراحت شده بود، گفت:

- تو مگر دلت نمی خواست بدانی که این آب کجا می رود؟

UserName