• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/03/12
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری دوازدهم خرداد ماه 1382

گزارش فروش روزانه فیلم های ایرانی و خارجی نمایش اول تهران

دور "دنیا"  در 64 روز

فروش روزانه فیلم های ایرانی و خارجی نمایش اول تهران تا تاریخ 4 خرداد ماه اعلام شد.

به گزارش ایسنا "دنیا" به كارگردانی منوچهر مصیری بعد از 64 روز نمایش در 17 سینما 318 میلیون تومان فروش داشت.

"غزل" بعد از 12 روز نمایش در 18 سینما ، فروشی معادل 28 میلیون تومان داشت.

"ایستگاه متروك" به كارگردانی علیرضا رئیسیان بعداز 12 روز نمایش در 5 سینما ،  13 میلیون تومان فروخت.

"تیك" به كارگردانی اسماعیل فلاح پور بعد از 23 روز نمایش در 8 سینما ، فروشی معادل 28 میلیون تومان داشت.

"خانه ای روی آب" به كارگردانی بهمن فرمان آرا بعد از 65 روز نمایش در 6 سینما 178 میلیون تومان فروش كرد.

"واكنش پنجم" به كارگردانی تهمینه میلانی بعد از 65 روز نمایش در 6 سینما ، فروشی معادل 182 میلیون تومان داشت.

"از كنار هم می گذریم"، به كارگردانی ایرج كریمی بعد از 19 روز نمایش در 2 سینما،  3 میلیون تومان فروخت.

تنها فیلم خارجی این دوره ، "بولینگ برای كلمباین" نیز بعد از 19 روز نمایش در 2 سینما  ، 8  میلیون تومان فروش كرد.

پرفروش ترین فیلم روز این دوره، " دنیا" و تعداد كل بیننده این دوره یك میلیون و 669 هزارنفراست. پرفروش ترین سینماها به ترتیب ممتاز، درجه یك و دو عبارتند از آفریقا، آستارا و میلاد.

UserName