• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

مشاهده منوی بوت ویندوز (در ویندوز 95/98/Me)

بطور معمول و در هنگام راه اندازی سیستم ، ویندوز منوی بوت را به شما نشان نمی دهد مگر آنکه در طی انجام فرایند بوت شدن کلید F8 و یاCTRL را فشار دهید . این منو به کاربران امکان انتخاب نوع بوت شدن ویندوز را می دهد . از جمله وضعیتSafe Mode و یاComand Prompt.

ویژگی فقط خواندنی فایل MS-DOS.SYS را غیر فعال کنید . این فایل بطور معمول در مسیر/:Cقرار دارد . سپس آن را در یک ویرایشگر متنی باز کنید .

مقدار  "=BootMenu" را برابر "1"قرار دهید تا منوی بوتفعال شودو برای غیر فعال شدن آن نیز مقدار آن را برابر"0"قرار دهید .

همچنین می توانید مدت زمانی را که منوی بوت می تواند قبل از شروع به کار اتوماتیک در وضعیت پیش فرض منتظر باقی بماند را از طریق گزینه  "=BootMenuDelay" تعیین کنید . و مقدار آن را برابر مدت زمانی قرار دهید که منو باید در وضعیت پیش فرض باقی بماند . به عنوان مثال با تعیین مدت زمان "BootMenuDelay=5" سیستم مدت 5 ثانیه منتظر باقی می ماند و در صورت عدم انتخاب گزینه ای از سوی کاربر در وضعیت پیش فرض خود بوت می شود .

همچنین تعیین مقدار برای "BootKeys" عامل تعیین گزینه پیش فرض خواهد بود . به عنوان مثال تعیین مقدار "BootKeys=1" سبب قرار گیری منوی پیش فرض در اولین خط خواهد شد.

تغییرات در مرحله بعدی راه اندازی به سیستم شما اعمال می شوند .

UserName