• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

کنترل بر روی اجرای اتوماتیک Scan Disk ( در ویندوز95/98/ME)

هنگامی که ویندوز به شکلی نادرست خاموش و یاRestart شود ، در مرحله بعدی راه اندازی سیستم سعی می کند تا برنامهScandisk را اجرا کند . این تنظیمات کنترل می کند که آیا بررسی اتوماتیک وضعیت خاموش شدن سیستم بررسی شود ،هنگام از راه اندازی سیستم از شما سوال بپرسد و یا بطور اتوماتیک اجرا شود .

ویژگی فقط خواندنی فایل MS-DOS.SYS را غیر فعال کنید . این فایل بطور معمول در مسیر/:Cقرار دارد . سپس آن را در یک ویرایشگر متنی باز کنید .

مقدار  "=AutoScan" را در وضعیت مورد نظر خود قرار دهید :

AutoScan=0 : برای غیر فعال شدن وضعیت اتوماتیک  Scandisk

AutoScan=1 : برای پرسیدن سوال در ابتدای راه اندازی مبنی بر اجرا و یا عدم اجرای  Scandisk

AutoScan=2 : برای اجرای اتوماتیک Scandisk

تغییرات در مرحله بعدی راه اندازی به سیستم شما اعمال می شوند . و در هر زمان که سیستم در وضعیت نامناسبی خاموش شود آثار آن را ملاحظه خواهید کرد .

UserName