• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

امکان بوت شدن در سیستم عامل قدیمی تر ( در ویندوزME ، 95/98)

اگر شما نسخه Upgrade ویندوز را نصب می کنید ، می توانید بطور معمول کلیدF4 را فشار داده تا نسخه قبلی ویندوز بوت شود . این گزینه می تواند غیر فعال شود .

ویژگی فقط خواندنی فایل MS-DOS.SYS را غیر فعال کنید . این فایل بطور معمول در مسیر/:Cقرار دارد . سپس آن را در یک ویرایشگر متنی باز کنید .

مقدار  "=BootMultiI" را برابر "1"قرار دهید تا کلیدF4 فعال شودو برای غیر فعال شدن آن نیز مقدار آن را برابر"0"قرار دهید .

تغییرات در مرحله بعدی راه اندازی به سیستم شما اعمال می شوند .

UserName