• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

تغییر آیکونRecycleBin ( در تمام ویندوز ها )

آیا مایلید تا شکل RecycleBin خودتان را جالب تر نمائید؟ با استفاده از این ویژگی می توانید آیکون مربور را با شکلها ی مورد نظرتان تغییر دهید .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
در داخل کلید مزبور سه مقدار Default) , Empty )وFullقرار دارند و مقادیر آنها را برابر مسیر دسترسی به  آیکون هایی قرار دهید که مایلید در حالات مختلقRecycleBin وجود داشته باشند  .
این تغییرات فورا به ویندوز اعمال می شود .اما ممکن است نیاز به کلیک کردن در یک محیط خالی از صفحه و فشار دادن کلیدF5 داشته باشید.

Registry Settings :

System Key: [HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}/DefaultIcon]
Value Name:  (Default), Empty, Full  
Data Type: REG_SZ (String Value) 
Value :   Icon Filenames 

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.
UserName