• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

توسعه پذیری یک پوشه معین در منوی شروع (تمام ویندوز ها )

آیا می خواهید تا به آسانی به عناوین یک پوشه خاص دسترسی داشته باشید؟ از طریق این نکته می توانید یک پوشه خاص به منوی شروع اضافه کرده و یک میانبر به عناوین مورد نظرتان ایجاد نمائید.

اولین مرحله یافتنID سیستم مربوط به پوشه ای است که می خواهید به منوی شروع اضافه کنید. اینIDدر کلید [HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID] قابل دسترس می باشد .کلید کنترل پانل [HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}] و در نتیجهID مربوط به آن {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} خواهد بود .
حال دکمه شروع را راست کلیک کرده و گزینهOpen را انتخاب کنید .  حال پوشه جدیدی با نام مربوطه و یک کارکتر نقطه و سپس شمارهID مربوطه ایجاد کنید . در این مورد{ Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D
پنجره  explorer را بسته و دکمه شروع را کلیک نمائید .در این مرحله باید یک پوشه جدید قابل توسعه برای کنترل پانل ایجاد شده باشد.

UserName