• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 799
 • پنج شنبه 1382/8/1
 • تاريخ :

محدود کردن دسترسی به Passwords درControl Panel(ویندوز 95/98/Me)

رجیستری ویندوز (Passwords)

این تنظیمات دسترسی به آیکونPasswords موجود درControl Panel را محدود می کند .و از این رو کاربران قادر به تغییر تنظیمات مرتبط باSecurity نیستند .

 

مخفی کردن صفحه User Profiles ( ویندوز 95/98/Me )
صفحه User Profiles  کنترل می کند که تمام کاربران دارای یک پروفایل هستند و یا هر یک پروفایل مخصوص به خود را دارند .دسترسی به این صفحه از یریق این تنظیمات محدود می شود .


مخفی کردن صفحهRemote Administration( ویندوز 95/98/Me )
فعال شدن این تنظیمات کاربران را ار تغییر در تنظیمات مربوط بهRemote Administratorمحروم می کند .


مخفی کردن صفحهChange Passwords( ویندوز 95/98/Me )
با فعال شدن این تنظیمات ، کاربران قادر به دسترسی به صفحه Change Passwords نیستند .

UserName