• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

راه اندازی اتوماتیکCD-Romو یآDVD-ROM ( در تمام ویندز  ها )

با این شیوه می توان حالت اتوماتیک لود شدن یکCD را در هنگام قرار گرفتن در سیستم فعال و یا غیر فعال نمائید .
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .
یک مقدار Dword با نام "CDRAutoRun" ایجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین کنید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Logoffسیستم خود داشته باشید .
نکته : برای اجرای این ویژگی نرم افزار مربوط بهCD-ROM و یاDVD-ROM باید در سیستم نصب شده باشد .

Registry Settings :

User Key:   [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/
Explorer]
Value Name: CDRAutoRun
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data:  (1 = enabled CDR auto run)  

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.

UserName