• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/07/16
  • تاريخ :

وقتی به جوی نگاه کردند، دیدند که آب بسرعت رد می شود. قورباغه سبز گفت:

- بیا بپریم توی آب و شنا کنیم تا به آخر آب برسیم، این طوری بهتر است.

قورباغه خاکستری هم حرف قورباغه سبز را قبول کرد و دو تائی پریدند، توی آب.

قورباغه سبز و قورباغه خاکستری مدتها شنا کردند. هر وقت خیلی خسته می شدند، از آب بیرون می آمدند و در زیر سبزه های کنار جوی استراحت می کردند، بعد که خستگی از تنشان در می رفت دو باره می پریدند توی آب و شنا می کردند.

UserName