• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

پوشه ها و اسناد

تغییر تعداد آخرین اسناد نمایش داده شده (ویندوز2000/Me/XP )
از این تنظیمات برای تعیین تعداد اسنادی استفاده می شود که در بخش آخرین اسناد منوی شروع نگهداری می شوند.

  حذف لیست آخرین اسناد در هنگام خروج از ویندوز ( تمام ویندوز ها )
این محدودیت لیست آخرین اسناد اجرا شده را در هنگام خروج از ویندوز محو می کند .

  مشاهده پوشهControl Panelبصورت آبشاری(ویندوز2000/Me/XP )
این حالت کنترل می کند که آیا کنترل پانل در منوی شروع بصورت یک منوی آبشاری نشان داده شود و یا بصورت یک لینک پوشه ای ساده

  مشاهده پوشه Network Connections بصورت آبشاری (ویندوز2000/Me/XP )
این ویژگی  پوشهNetwork and Dial-up Connectionsمنوی شروع را از شکل یک پوشه ساده قابل لینک به یک منوی آبشاری تبدیل می کند.

  مشاهده پوشهCascading Printersبصورت آبشاری(ویندوز2000/Me/XP )
این ویژگی به کاربران امکان می دهد تا زیر پوشه های مربوط به Printers قسمت Settings منوی شروع را بصورت آبشاری مشاهده نمایند.

  مشاهده پوشهMy Picturesبصورت آبشاری(ویندوز2000/Me/XP )
این تنظیمات سبب می شود تا پوشه My Pictures منوی شروع به صورت یک پوشه آبشاری نشان داده شود.

  توسعه پذیری یک پوشه معین در منوی شروع(تمام ویندوز ها )
آیا می خواهید تا به آسانی به عناوین یک پوشه خاص دسترسی داشته باشید؟ از طریق این نکته می توانید یک پوشه خاص به منوی شروع اضافه کرده و یک میانبر به عناوین مورد نظرتان ایجاد نمائید.

 

UserName