• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

ممانعت از اجرای برنامه ها توسط سایر کاربران ( در تمام ویندوز ها )


امکانات ویندوز به نحوی است که می توانید مانع اجرای برنامه ها توسط کاربران شوید . این قسمت نحوه انجام تنظیمات مزبور را نشان می دهد .
رجیستری را باز کرده و کلید
[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion /Policies/Explorer] را در آن پیدا کنید .
یک مقدار DWORDجدید ایجاد کرده و نام "RestrictRun" را به آن بدهید .سپس برای اعمال محدودیت ها مقدار آن را رابر یک و برای غیر فعال کردن آن مقدار صفر را به آن بدهید.سپس برای اعمال محدودیت مقدار آن را برابر صفر و برای اجرای تمام برنامه مقدار آن را برابر یک قرار دهید .
سپس زیر کلیدی با نام
[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion /Policies/Explorer/RestrictRun] ایجاد کرده و برنامه هایی را که می توانند اجرا شوند را معرفی کنید .
یک مقدارDWORD جدید با نام"" ایجاد کنید.برای هر برنامه یک مقدارstring جدید ایجاد کرده و فایل مربوطه را به آن معرفی کنید . ( به عنوان مثالRegedit.exe)
از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات  سیستم را مجددا راه اندازی نمائید

Registry Settings :

User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/ Explorer]
System Key:[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/ Explorer]
Value Name: RestrictRun

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.
UserName